Κυριάκο και η CITI σου λέει να πας σε εκλογές και να τις… χάσεις. Προλαβαίνεις;

by on 24 January 2022

«Αρκούδα» η Citi για το ελληνικό investment grade

«Αρκούδα» η Citi για το ελληνικό investment grade

Στη μηνιαία έκθεση της Citigroup για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, αναφορικά με τις εξελίξεις στους οίκους αξιολόγησης, η αμερικανική τράπεζα προβλέπει θετικές εξελίξεις από S&P και Moody’s, αλλά σε βαθμό που δεν θα επιτρέψει στη χώρα να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα.

Πιο συγκεκριμένα, η εκτίμησή της είναι ότι το επόμενο διάστημα έως και 9 μήνες, η S&P θα αναβαθμίσει τη χώρα σε BB+ από BB (Positive) και η Moody’s από Ba3 (Stable) σε Βa2.

Σε αυτό όμως το επίπεδο εκτιμά ότι θα παραμείνει η επενδυτική αξιολόγηση τα επόμενα 2-4 έτη.

H αμερικανική παγκόσμια τράπεζα εξηγεί ότι οι βραχυπρόθεσμοι, καθοδικοί κίνδυνοι από τους περιορισμούς της προσφοράς και την πανδημία δεν έχουν αυξηθεί περαιτέρω, αλλά η ανθεκτικότητα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών θα δοκιμαστεί από ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό. Πλέον αναμένει από την ΕΚΤ αύξηση επιτοκίων από το 2023, καθιστώντας την αντικυκλική δημοσιονομική ικανότητα ακόμη πιο σημαντική.

Το κύμα Όμικρον έχει εξαπλωθεί σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη και οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας επιβαρύνουν την πραγματική καταναλωτική δύναμη των νοικοκυριών. Συνεπώς αναθεωρεί την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη ελαφρώς χαμηλότερα, παρόλο που ο μεταποιητικός τομέας φαίνεται να αντιμετωπίζει τα χειρότερα από τα προβλήματα παραγωγής του και η σχέση μεταξύ της πανδημίας και της οικονομικής δραστηριότητας συνεχίζει να αμβλύνεται.

Ακόμη και με επιτάχυνση της ανάπτυξης την άνοιξη, η ανάκαμψη προς τα επίπεδα παραγωγής προ της πανδημίας θα παραμείνει ημιτελής φέτος. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι το ποσοστό ανεργίας οδεύει κάτω από το 7%, ένα ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών.Εάν διατηρηθούν οι σημερινές τάσεις, τα νοικοκυριά μπορεί να στραφούν στις αποταμιεύσεις για να εξομαλύνουν την κατανάλωση, εν μέσω αυξημένου κόστους ζωής. Ωστόσο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βρίσκεται ήδη υπό πίεση, σε αντίθεση με την επιχειρηματική εμπιστοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα είναι το «κλειδί» για την ανθεκτικότητα της ανάκαμψης αργότερα φέτος.

Η τράπεζα εξακολουθεί να βλέπει τον τρέχοντα πληθωρισμό στην Ευρωζώνη σε γενικές γραμμές ως ένα εξωγενές σοκ τιμών λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, το οποίο πιθανότατα θα διατηρήσει τον πληθωρισμό πολύ υψηλό το 2022, αλλά δεν θα οδηγήσει σε σημαντική μετατόπιση, υψηλότερη από την υποκείμενη τάση. Αναθεωρεί τον ονομαστικό πληθωρισμό του ΔΤΚ του 2022 υψηλότερα κατά 1 π.μ. από τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά εξακολουθεί να βλέπει να υποχωρεί στο 1,6% το 2023.Η Citi αναμένει μόνο κάποια άνοδο στην αύξηση των μισθών φέτος σε σύγκριση με το κατώτατο όριο του 2021, αλλά όχι αρκετή για να φέρει τους πραγματικούς μισθούς σε θετική ανάπτυξη.

Αλλαγή της άποψης της ΕΚΤ

Η Citigroup συνεχίζει να αναμένει ότι οι καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων θα λήξουν τον Δεκέμβριο του 2022, αλλά αντί για την πρώτη αύξηση το 2024 και στη συνέχεια μία αύξηση ετησίως, τώρα βλέπει αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο κάθε έτους 2023-2025. Αυτό θα οδηγήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 1%, το βασικό επιτόκιο επαναγοράς στο 1,5% και το επιτόκιο οριακού δανεισμού στο 2%.

Η επανεπένδυση των κεφαλαίων από τίτλους που λήγουν θα πρέπει να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια, συμπεριλαμβανομένου του έως και 1,85 τρισεκατομμυρίου ευρώ ποσού τίτλων που έχει συσσωρευτεί στο πρόγραμμα της πανδημίας (PEPP).

Το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου έθεσε την ΕΚΤ σε μια ακόμη χαμηλότερη και πιο απότομη πορεία από την αναμενόμενη. Μετά τον Σεπτέμβριο του 2022, οι καθαρές αγορές 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά μήνα ενδέχεται να είναι αορίστου χρόνου, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν αναμένει επαρκή συναίνεση για την παράτασή τους πέραν του 2022 (ούτε για την επανενεργοποίησή τους, εκτός εάν η οικονομία υποστεί σοβαρό πλήγμα), αλλά ούτε αρκετή συναίνεση για την αύξηση των επιτοκίων αμέσως μετά (παρά τις οδηγίες ότι οι αγορές καθαρών περιουσιακών στοιχείων τελειώνουν «λίγο» πριν από την άνοδο των επιτοκίων). Μέχρι τα μέσα του 2023, ωστόσο, η αυξανόμενη άνοδος των μισθών και οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό το 2025 που θα είναι αρκετά κοντά στον στόχο του 2%, θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για αυξήσεις επιτοκίων.

Η δημοσιονομική πολιτική

Παραμένει το βασικό αντικυκλικό εργαλείο για ασύμμετρους κινδύνους αλλά και συνολικά, δεδομένων των περιορισμών της νομισματικής πολιτικής στα κατώτερα όρια. Το 2022, οι κυβερνήσεις έχουν περιθώριο να στηρίξουν την οικονομία, καθώς οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ παραμένουν σε αναστολή και το κόστος δανεισμού χαμηλό. Προβλέπει ότι το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ θα μειωθεί από περίπου 7% σε 4-5% του ΑΕΠ το 2022. Ωστόσο, το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, η υποχώρηση της στήριξης της ΕΚΤ και οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τη δημοσιονομική ικανότητα των ασθενέστερων κρατών-μελών από το 2023. Μεταρρυθμίσεις των δημοσιονομικών κανόνων είναι στην ημερήσια διάταξη, αλλά αντί να αμβλύνονται οι κανόνες για το χρέος και το έλλειμμα, το «κλειδί» θα είναι η διατήρηση της αντικυκλικής δημοσιονομικής ικανότητας σε όλα τα μέρη της ευρωζώνης.

euro2day.gr