ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ …

by on 1 December 2011
Εκτεταμένες κρατικοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών προβλέπει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, λόγω των υψηλών αναγκών τους για ανακεφαλαιοποίηση μετά το «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου κατά 50%. Ο οίκος αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι οι προοπτικές για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένουν αρνητικές, λόγω της πίεσης που ασκείται στη λειτουργία του από την ύφεση της οικονομίας που γίνεται βαθύτερη και τη συνεχιζόμενη κρίση χρέους του ελληνικού Δημοσίου. «Η φερεγγυότητα, η ρευστότητα και η χρηματοπιστωτική επίδοση (του τραπεζικού συστήματος) θα παραμείνουν κάτω από μεγάλη πίεση», σημειώνει

ο οίκος, εκτιμώντας ότι η επιδείνωση στις συνθήκες λειτουργίας του θα συνεχισθούν για τους επόμενους 12-18 μήνες.  Η μαζική έκθεση του τραπεζικού συστήματος σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου – που υπερβαίνει τα 50 δις. ευρώ – θα προκαλέσει, αναφέρει η ανακοίνωση, ζημιές που θα καταστήσουν τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες οικονομικά αφερέγγυες. Το «κούρεμα»50% στα ομόλογα – μαζί με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις από προβλέψεις για ζημιές από δάνεια – θα προκαλέσουν κεφαλαιακές ανάγκες της τάξης των 20-30 δις. ευρώ. «Το τεράστιο μέγεθος των αναγκών για ανακεφαλαιοποίηση σημαίνει ότι ούτε οι μέτοχοι των τραπεζών, ούτε οι ελληνικές αρχές μπορούν να τις καλύψου», σημειώνει ο οίκος και προσθέτει: «Κατά την άποψη του Moody’s, η ενίσχυση για την ανακεφαλαιοποίηση θα έλθει πιθανόν από το ΔΝΤ και την ΕΕ, ενδεχομένως μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οδηγώντας τελικά σε εκτεταμένες κρατικοποιήσεις στην Ελλάδα». Ο Moody’s εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν αποκλεισμένες από τις αγορές δανείων και θα δουν περαιτέρω εκροές καταθέσεων κατά την επισκοπούμενη περίοδο, ενώ πιστεύει ότι θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ και το πρόγραμμα έκτακτης ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος για να αναπληρώσουν τις πρόσθετες εκροές καταθέσεων και τα ληξιπρόθεσμα δάνεια που είχαν πάρει από τις αγορές. Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ έφθασε στο ανώτατο ύψος των 103 δις. ευρώ τον Ιούλιο του 2011 και μειώθηκε σταδιακά στα 78 δις. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Κατά την παραπάνω περίοδο ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ELA, ο οποίος, κατά την εκτίμηση του οίκου, προσέφερε ρευστότητα 30-40 δις. ευρώ στις τράπεζες. Η λειτουργία των τραπεζών σε συνθήκες έντασης θα συνεχίσει να ασκεί σημαντική πίεση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου και την κερδοφορία τους, αναφέρει η έκθεση. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αυξηθεί πιθανόν στο 15-16% στο τέλος του 2011 και θα υπερβεί το 20% στην επισκοπούμενη περίοδο. Ο τραπεζικός τομέας θα είναι ζημιογόνος την διετία 2011-2012, ακόμη και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ζημιές από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, λέει ο οίκος. Οι υψηλές ανάγκες για σχηματισμό προβλέψεων για επισφαλή δάνεια και το επικείμενο «κούρεμα» του χρέους θα έχουν επιπτώσεις στα καθαρά κέρδη, ενώ η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης και η απομόχλευση του ενεργητικού θα οδηγήσουν σε μικρότερους κύκλους εργασιών που θα επηρεάσουν τα έσοδα των τραπεζών, καταλήγει η ανακοίνωση του Moody’s.