ΚΟΥΒΑΡΝΤΑΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΡΕΣΤΗ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ …

by on 26 February 2013

Η μετοχική σύνθεση της FBB Bank είναι: Οικογένεια Ρέστη 64,79%, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς 19,60%, Olympia Development A.E. 6,24% (συμφερόντων Π. Γερμανού) και λοιποί μέτοχοι 9,37%. 

Η έκτακτη συνέλευση της FBB Bank αποφάσισε την ΑΜΚ κατά 168.000.000 ευρώ. Επίσης αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,65 σε 5,85 ευρώ ανά μετοχή με αντικατάσταση 9 κοινών μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ με μία νέα ονομαστικής αξίας 5,85 ευρώ (reverse split),  με μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 123.364.287 σε 13.707.143. Τέλος αποφάσισε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 71.962.500,75 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 5,85 σε 0,60 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.


Με αυτό το τρόπο πέρασε ζημιές 72 περίπου εκ. στο ειδικό αποθεματικό και οι μέτοχοι καλούνται να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την ΑΜΚ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρακτικά σημαίνει βάζω χέρι στο «ταμείο» σε βάρος της εταιρίας. Η Πειραιώς εν λευκώ, ως μεγαλομέτοχος, θα βάλει περίπου 33 εκ στην ΑΜΚ και ψήφισε και τις υπόλοιπες προτάσεις. 

Δημιουργείται λοιπόν το μεγάλο ερώτημα με πιο σκεπτικό συμφώνησε σε όλα αφού: Η FBB γράφει ζημιές 115.320.000, 32.723.000, 26.818.000 αντίστοιχα για τις χρήσεις 2011, 2010, 2009. Η τράπεζα τα τελευταία χρόνια έχει αντλήσει ήδη 100.000.000 από ΑΜΚ. Η  έκθεση ελέγχου των ορκωτών, στον ισολογισμό για τη χρήση του 2011 αναφέρει ότι τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας υπολείπονται των ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων τουλάχιστον (μόνο) κατά € 25 εκατοµµυρίων περίπου. 

Ποιος είναι ο σκοπός της ΑΜΚ; Ποιο είναι το Business plan; Η πορεία της FBB τι δικαιολογεί ώστε να αποφασίσει η Πειραιώς να συνεχίζει να πληρώνει την επένδυση της που είναι ζημιογόνα; 

Η KPMG, ο επίτροπος της Πειραιώς, εγκρίνει την συμμετοχή στην ΑΜΚ και βάση τίνος σκεπτικού το δικαιολογεί; 

Ο εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου στην Πειραιώς Αθανάσιος Τσούμας συμφωνεί στο να αποφασίσει η τράπεζα Πειραιώς να συμμετάσχει στην ΑΜΚ και με βάση ποιων προοπτικών; 

Οι εκπρόσωποι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Πειραιώς Σολομών Μπεράχας και Αικατερίνη Μπερίτση συμφωνούν και αν ναι πάνω σε πιο Business plan;


Με λίγα λόγια ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει την Πειραιώς και επειδή λεφτά υπάρχουν, ο Σάλλας είναι κουβαρντάς και τα δίνει στο Ρέστη. Φταίει ο Ρέστης που η FBB γράφει ζημιές εκατομμυρίων; Που θα πάει θα γυρίσει. Άλλωστε στην Ελλάδα μια ζωή «Αλλος γ…… και άλλος πληρώνει»