Κομισιόν: Τα «κόκκινα δάνεια» παραμένουν κίνδυνος για την οικονομία. Πανδημία και Ουκρανία “τελειώνουν” τα κοράκια…

by on 27 February 2022
Μήνυμα Κομισιόν: Τα «κόκκινα δάνεια» παραμένουν κίνδυνος για την οικονομία

Ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να έφυγε από τους ισολογισμούς των τραπεζών ωστόσο δεν έχει αντιμετωπιστεί και παραμένει ένα από τα τρωτά σημεία της οικονομίας, καθώς αυτό το χρέος επιβαρύνει τον ιδιωτικό τομέα, συμπεραίνει η Έκθεση Συμμόρφωσης. Οι θεσμοί καλούν τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) να προσπαθήσουν να μεγιστοποιήσουν τις ανακτήσεις από αυτά τα δάνεια μέσω ενός συνδυασμού αναδιαρθρώσεων και εκκαθαρίσεων, χρησιμοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία τους στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η Κομισιόν εκτιμά ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες βρίσκονται μέχρι στιγμής σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου μονοψήφιων δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων το αργότερο μέχρι το τέλος του 2022».

Οι θεσμοί αναφέρουν ότι δεν αναμένονται περαιτέρω τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων από αυτές που έχουν δρομολογηθεί και πως το 2022 οι πωλήσεις είναι αυτές που θα στηρίξουν την περαιτέρω προσπάθεια προς την κατεύθυνση εξάλειψης των NPLs.

Νέα κόκκινα

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην στήριξη της μείωσης του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τον Ηρακλή (σ.σ. μηχανισμός κρατικής εγγύησης επί των τιτλοποιήσεων), ωστόσο συνεχίζονται με περιορισμένο βέβαια ρυθμό οι εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Για τις τιτλοποιήσεις μέσω του Ηρακλή, η Κομισιόν αναφέρει στην Έκθεση ότι επιτρέπουν στις τράπεζες στις τράπεζες να μειώσουν το κόστος κινδύνου στο μέλλον και να απελευθερώσουν χώρο στους ισολογισμούς τους για νέο δανεισμό.

Σε ότι αφορά δε τα NPEs της πανδημίας επισημαίνει ότι «ο πλήρης αντίκτυπος της πανδημίας στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών αναμένεται να αποτυπωθεί ολοκληρωτικά εντός 2022», αναφέρεται.

Αναβαλλόμενος

Όσο για τον αρνητικό αντίκτυπο που είχαν κάποιες πρόσφατες τιτλοποιήσεις στα κεφάλαια των τραπεζών, οι θέσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από επιτυχείς ενέργειες ενίσχυσης κεφαλαίου. Ωστόσο, η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών παραμένει σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στη ζώνη του ευρώ εξαιτίας του υψηλού αναβαλλόμενου φόρου.

euro2day.gr

Έσπευσαν τα κοράκια θεωρώντας εύκολη κονόμα την περίπτωση της Ελλάδας. Η πανδημία έθεσε εκτός όλα τα χρονοδιαγράμματα τους σπαταλώντας ρευστό χωρίς να εισπράττουν. Τώρα με την Ουκρανία και την ύφεση που θα ακολουθήσει τα φιλόδοξα τους σχέδια πάνε στο βρόντο αφοί τα χαρτοφυλάκια τους θα γράφουν ζημιές. Τα κανόνια φέτος στα κοράκια θα κάνουν μεγάλα μπαμ !