ΚΟΙΤΑ ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ….

by on 27 January 2016

….Κατάθεση πρότασης της Ελλάδας προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έκδοση οδηγίας η οποία θα προβλέπει την υποχρέωση γνωστοποίησης των πραγματικών ιδιοκτητών των offshore εταιρειών στις φορολογικές αρχές των κρατών – μελών, εφόσον αυτές συνεργάζονται με εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε κράτη – μέλη της Ε.Ε……

Ποιος τα λέει αυτά;