ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ !!!

by on 23 July 2015

Σφίγγει η θηλιά στο λαιμό όλο και πιο πολύ. Υπό τον φόβο του μπλοκαρίσματος των διαθεσίμων της Stopanska Bank, θυγατρικής της Εθνικής στα Σκόπια, από την κεντρική τράπεζα των Σκοπίων, η Εθνική «επαναπάτρισε» 45 εκ με το παραμυθι της δηθεν πρόωρης αποπληρωμής των δανείων της Stopanska Bank προς την Εθνική Τράπεζα !!!

Η είδηση όπως την μεταδίδει το ΑΠΕ αναφέρει ότι…

την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της, ύψους 45 εκ. ευρώ, προς την Εθνική Τράπεζα ενέκρινε η Stopanska Banka A.D.Skopje, θυγατρική της ελληνικής τράπεζας. Πρόκειται για δύο δάνεια που η Stopanska Banka A.D.Skopje έλαβε από την ΕΤΕ το 2006 και το 2008, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην ΠΓΔΜ. Τα δάνεια είχαν δεκαετή διάρκεια αποπληρωμής (λήγουν το 2016 και το 2018 αντίστοιχα). Στις δανειακές αυτές συμφωνίες, αναφέρεται ότι ο δανειστής,  μπορεί να ανακαλέσει τα δύο αυτά δάνεια μετά την πάροδο πέντε χρόνων, μετά από προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ. Η εξασφάλιση ποσού 35 εκ .ευρώ, από τα 45 εκ. του συνόλου των δύο δανείων αυτών, της Stopanska Banka A.D.Skopje προς την μητρική της, προήλθε από την ανακατανομή συσσωρευμένων κερδών της τράπεζας από τις προηγούμενες χρήσεις (2010, 2011, 2012 και μέρος του 2013).

Τι σημαίνει ανακατανομή συσσωρευμένων κερδών της τράπεζας από τις προηγούμενες χρήσεις;

Κοιτάζοντας τους ισολογισμούς τις Stopanska διαπιστώνεται ότι τα κέρδη αποδίδονται στην μητρική. Τα 35 εκ τα έχει γράψει ήδη η Εθνική στον ενοποιημένο ισολογισμό της. Τα κέρδη που έχει βάλει ήδη στο ταμείο της από το 2010 τα εμφανίζει και πάλι για να τα «ξαναεισπράξει»; Πουλάνε παραμύθια. Τα 45 εκ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προκύπτουν από τα συνολικά διαθέσιμα της Stopanska στα Σκόπια που έτρεξε να τα πάρει η μαμά υπό την απειλή της κεντρικής τράπεζας των Σκοπίων ότι θα μπλοκάρει τα διαθέσιμα για να διασφαλίσει την ασφάλεια του τραπεζικού της συστήματος. Ο φόβος για την επιβολή  Capital Controls στην μεταφορά κεφαλαίων ενδοομιλικα, ανάγκασε τον Λεω να πάρει την βέσπα και να τρέξει με την σαλεπιτζου πριν τους βρει κάνα μεγάλο κακό !!!    

Πως το λες αδελφούλη;

Ωρε γλέντια…