ΚΛΕΙΔΩΣΕ ΤΟ BAIL IN ΑΠΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

by on 12 Οκτώβριος 2016

Γ. Στουρνάρας στην Εξεταστική: …Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι το 45% του συνόλου, 240 δισ. ευρώ στο σύνολο τα δάνεια, εκ των οποίων τα ανοίγματα είναι ύψους 108 δισ. Ευρώ…

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β’ Τρίμηνο 2016

….Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε κατά 30 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε  σε 34,4%  στην Ελλάδα (33,3% σε επίπεδο  Ομίλου)

….Οι  εξελίξεις  αναφορικά  με την  ποιότητα  του  δανειακού  χαρτοφυλακίου είναι  ενθαρρυντικές. Να  σημειωθεί  ότι, η  Τράπεζα  μείωσε  τα  μη  εξυπηρετούμενα  ανοίγματα για πρώτη φορά κατά σχεδόν €1 δισ., αντανακλώντας τις θετικές τάσεις  στις  επαν εισπράξεις, τις επιτυχείς αναδιαρθρώσεις και τις διαγραφές δανείων…

…..Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώνεται για πρώτη φορά Σε επίπεδο Ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών  μειώθηκε  το Β ́ τρίμηνο του 2016 (-€7 εκατ.), εμφανώς βελτιωμένος έναντι του προηγούμενου  τριμήνου  (+€126  εκατ.),  αποτυπώνοντας  κυρίως  το  μηδενικό  ρυθμό  δημιουργίας  νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα έναντι αύξησης ύψους €127 εκατ. το Α ́ τρίμηνο του 2016…..

Αθήνα,

31 Αυγούστου

2016

Λεωνίδας Φραγκιαδάκης

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ

Συμπέρασμα

Το  33,3%, τρεις μήνες μετά, έγινε 45%. Δλδ αυξήθηκαν κατά 11,5 μονάδες τα κόκκινα δάνεια !!!

Συμβαίνει το ίδιο και στις 3 υπόλοιπες τράπεζες ;

Ποια θα είναι η εικόνα στο τελευταίο τρίμηνο ;

Συνεχίζεται….

Be the first to comment!
 
Leave a reply »