ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΕΩ-ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΡΙΟΙ;

by on 28 February 2014

Στην κοινή υπουργική απόφαση, που υπογράφετε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής  Ι. Μανιάτη και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Μ. Βαρβιτσιώτη, με θέμα «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» αναφέρονται επί λέξη τα εξής:

Πριν από την έναρξη των ερευνητικών γεωτρήσεων και εγκαίρως ώστε να ληφθούν υπόψη στις σχετικές ΜΠΕ θα πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθες αναλύσεις όπως αναφέρεται στο ύπ’αρ 34 έγγραφο του σκεπτικού:

…… Μελέτη γεω-κινδύνων, με έμφαση στην ευστάθεια πρανών και στην πιθανότητα κατολισθήσεων στην ύπαρξη θυλάκων ή κρατήρων με αέρια που θα μπορούσαν να διαφύγουν «λασποηφαιστείων» ή ασταθών υδριτών, καθώς και στην ύπαρξη ενεργών ρηγμάτων σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Προσέξτε. Αυτά για την έρευνες στο Κατάκολο !!!

Στην Κεφαλονιά όπου υπάρχει το μεγαλύτερο ρήγμα της Ευρώπης ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΕΩ-ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΡΙΟΙ; 

Η συνέχεια μετά την απάντηση των κυρίων