ΚΕΡΔΗ 5,62 ΔΙΣ ΕΥΡΩ (ΤΡΕΙΣ ΕΝΦΙΑ) ΕΚΡΥΨΕ Η ΤτΕ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΤΟ 2014 ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΑΛΛΑ 4,37 ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟ TARGET2. Καλή χρονιά μελλοθάνατε !!!

by on 31 December 2015

Η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία των ισολογισμών της, για τα έτη 2008 έως 2014, απέκρυψε, με την μορφή των προβλέψεων, το ποσό των 5,62 δις ευρώ (τρεις ΕΝΦΙΑ). Σχεδόν το σύνολο του ποσού αυτού θα έπρεπε να καταλήξει στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου. Επιπλέον το ίδιο χρονικό διάστημα στο σύστημα των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, καταβλήθηκε από την ΤτΕ, ως προμήθεια για την χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών μέσω του συστήματος TARGET2, συνολικά το ποσό των 4,37 δις ευρώ.

Το άθροισμα των δύο παραπάνω ποσών είναι 10 δις ευρώ.  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι δημοσιοποιημένα από την Τράπεζα της Ελλάδος και οποιοσδήποτε «μελλοθάνατος» μπορεί να τα επαληθεύσει.

Αποκαλύπτεται λοιπόν με στοιχεία, ο εκβιαστικός ρόλος της ΕΚΤ αλλά και της ΤτΕ. Μοναδικός σκοπός του είναι το κέρδος και όχι τα διάφορα παλαβά για μεταρρυθμίσεις.

Για την ληστεία αυτή δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κανένα ποινικό αδίκημα για τον απλούστατο λόγο, πως η ΤτΕ και η ΕΚΤ έχουν το απεριόριστο δικαίωμα της κατασκευής νόμων και χορήγησης ασυλίας. Και αν ακόμα ένα εισαγγελέας παρόλο που υπάρχουν τα στοιχεία, αποφασίσει να ασχοληθεί με έγκλημα αυτό, μέχρι να καλέσει τον πρώτο τραπεζίτη θα έχει ψηφιστεί στη Βουλή η τροπολογία που θα του παρέχει ασυλία ή που θα παραγράφει το κάθε οικονομικό έγκλημα.

Τα χρόνια των μνημονίων, η ΤτΕ κατέγραψε ρεκόρ εσόδων με τα περισσότερα 4.148,8 m€ το 2012 και 3.057,0 m€ το 2011.

Συνολικά την εξαετία 2008-2014 η ΤτΕ είχε έσοδα 16,03 δις ευρώ.

Για τα έτη 2008 έως 2014 το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της ΤτΕ προέρχεται  από δάνεια σε πιστωτικά ιδρύματα σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής (27,34%) και από ειδικές  χορηγήσεις (ELA) σε πιστωτικά ιδρύματα με ενέχυρο τίτλους με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (23,28%).

Παρόλο που με 5 δις ευρώ διάφοροι «ξένοι» αγόρασαν τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες, αυτές επιβιώνουν γιατί το ελληνικό δημόσιο τις παρέχει εγγυήσεις άνω των 100 δις ευρώ.

Στις 31/12/2015 οι εγγυήσεις του δημοσίου του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008, προς τις 4 συστημικές τράπεζες και την ATTICA BANK είναι 46.820,7 m€. Συνολικά από το 2008 έχουν δοθεί προς όλες τις ελληνικές τράπεζες εγγυήσεις συνολικού ποσού 250.712,0 m€.

Στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού αναφέρεται πως οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για τις τράπεζες που είναι σε ισχύ στις 31/10/2015 στα πλαίσια του νόμου 3845/2010 (1ο μνημόνιο) ήταν 53.98 δις ευρώ. Από τις διατάξεις του 1ου μνημονίου δίνεται η δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο να παρέχει εγγυήσεις προκειμένου η ΤτΕ να χορηγεί ρευστότητα στις τράπεζες μέσω του ELA.

Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο είναι  ουσιαστικά ο εγγυητής όλης της ρευστότητας που λαμβάνουν οι τράπεζες και όχι η ΤτΕ.

Η ΤτΕ λαμβάνει όμως τους αναλογούντες τόκους, λόγω της εφαρμογής του ELA.

Το 2014 τα περισσότερα έσοδα (306,7 m€) της ΤτΕ, προέρχονται από χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Τα έτη 2011 και 2012 τα έσοδα από τόκους της ΤτΕ εκτινάχθηκαν σε 2.930,9 m€ και 3.827,2 m€ αντίστοιχα. Το 2011 η μεγαλύτερη πηγή εσόδων ήταν τα δάνεια σε τράπεζες (1.125,0 m€) και το 2012 οι ειδικές χορηγήσεις στις τράπεζες (2.272,1 m€).

Συγκεντρωτικά για όλη την εξαετία 2008-2014, τα μεγαλύτερα έξοδα αφορούν τόκους (5.715,7 m€ δηλαδή το 42,38%), προβλέψεις (5.235,5 m€ δηλαδή το 38,82%) και δαπάνες προσωπικού και συντάξεων (2.023,8 m€ δηλαδή  το 15,01%). Τα έτη 2011 και 2012 τα έξοδα της ΤτΕ ήταν 2.960,3 m€ και 3.830,3 m€ αντίστοιχα.

Από το συνολικό ποσό των τόκων-εξόδων της ΤτΕ για την εξαετία 2008-2014 των 5.715,7 m€ τα 4.374,3 m€ δηλαδή ποσοστό 76,5% αφορούν τον λογαριασμό TARGET2.

 Ενώ τα έτη 2006 και 2007 οι προβλέψεις ήταν είναι λίγο πάνω από  ένα δις ευρώ, τα έτη 2012, 2013 και 2014 εκτινάσσονται πάνω από τα 6 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ, στις 30/11/2015 ήταν 6.791,8 m€.

Όταν το  2012 γινόταν το κούρεμα των ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία είχε στην διάθεσή της η ΤτΕ, για την ασφάλιση του προσωπικού της η ΤτΕ, όχι μόνο δεν έγινε κανένα κούρεμα αλλά αντίθετα η πρόβλεψη για την υποχρέωση της Τράπεζας για κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της αυξήθηκε από τα 1.464,7 m€ το 2011 στα 2.095,5 m€ το 2012.

Οι ορκωτοί λογιστές, που έλεγξαν του ισολογισμούς της ΤτΕ τα έτη 2010, 2011 και 2012 το μόνο σημείο που επεσήμαναν πως υπάρχει πρόβλημα, αφορά τις υψηλές προβλέψεις της ΤτΕ για τις συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού ποσού γιατί δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση.

Η ΤτΕ προκειμένου να δικαιολογήσει τις αυξημένες προβλέψεις στους ισολογισμούς της αναφέρει πως οφείλονται κυρίως στους κινδύνους από την χορήγηση ρευστότητας στις τράπεζες, από την απόκτηση των ομολόγων SMP και CBPP1 καθώς και τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της.

Γνωρίζουν στην ΤτΕ και στην ΕΚΤ πως η τεράστια κομπίνα που στήθηκε με τα ομόλογα SMP και ANFA, υπάρχει κίνδυνος να αποκαλυφθεί και παίρνουν τα μέτρα τους.

 1. ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2008-2014

Στο παρακάτω Πίνακα 1 αποτυπώνονται τα έσοδα, σε εκατομμύρια ευρώ,  της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 2008 έως 2014. Περισσότερο από το 90% των εσόδων της, προέρχεται από την είσπραξη τόκων. Τα χρόνια των μνημονίων, η ΤτΕ κατέγραψε ρεκόρ εσόδων με τα περισσότερα 4.148,8 m€ το 2012 και 3.057,0 m€ το 2011. Συνολικά την εξαετία 2008-2014 η ΤτΕ είχε έσοδα 16,03 δις ευρώ. Το 2014 τα έσοδα της ΤτΕ ήταν περίπου 1,2 δις ευρώ ενώ το 2015 αναμένεται να διπλασιαστούν λόγω της ενεργοποίησης  και πάλι του ELA.

Η λειτουργία μιας κεντρική τράπεζα δεν πρέπει να έχει ως σκοπό τα αυξημένα κέρδη της αλλά της χάραξη της ορθής νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής για κάθε χώρα. Η ΤτΕ εκ του αποτελέσματος δεν λειτούργησε προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο παρακάτω Πίνακα 2, αποτυπώνονται τα έσοδα ανά πηγή, από τόκους, σε εκατομμύρια ευρώ,  της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 2008 έως 2014, όπως δημοσιεύτηκαν στους ετήσιους ισολογισμούς της. Τα έσοδα από τόκους είναι η κύρια πηγή εσόδων όπως καταγράφεται στον Πίνακα 1.

Για τα έτη 2008 έως 2014 το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της ΤτΕ προέρχεται  από δάνεια σε πιστωτικά ιδρύματα σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής (27,34%) και από ειδικές  χορηγήσεις σε πιστωτικά ιδρύματα με ενέχυρο τίτλους με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (23,28%).

Η πρώτη περίπτωση αφορά:

 • τους τόκους που προέρχονται από δάνεια της Τράπεζας προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα μέσω των πράξεων ανοικτής αγοράς που διενεργούνται από το Ευρωσύστημα για τη χορήγηση ρευστότητας, στο πλαίσιο της άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης του ευρώ.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά:

 • τους τόκους των ειδικών χορηγήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα κυρίως μέσω πράξεων έκτακτης χορήγησης ρευστότητας (ELA) και πράξεων Reverse Repos μετά από ειδική έγκριση της ECB. Για τη χορήγηση της ρευστότητας μέσο ELA, ΤτΕ έλαβε επαρκή περιουσιακά στοιχεία ως ασφάλεια, μέρος των οποίων είναι εγγυημένο από το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο χορήγησε συμπληρωματική εγγύηση απευθείας στην Τράπεζα για τη διενέργεια αυτών των πράξεων.

Στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού για το 2016 (σελίδα 140) αναφέρεται πως οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για τις τράπεζες, που είναι σε ισχύ στις 31/10/2015 στα πλαίσια του νόμου 3723/2008, ήταν 51,22 δις ευρώ.

Στις 31/12/2015 οι εγγυήσεις του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008, προς τις 4 συστημικές τράπεζες και την ATTICA BANK είναι 46.820,7 m€. Συνολικά από το 2008 έχουν δοθεί προς όλες τις ελληνικές τράπεζες εγγυήσεις συνολικού ποσού 250.712,0 m€.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος την Δευτέρα υπέγραψε την παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008 για άλλους έξι μήνες (ΦΕΚ 2881/Β/29-12-2015)

Οι ενεργές εγγυήσεις στις 31/12/2015 ανά τράπεζα είναι:

 • NBG:13.940,6 m€

 • EUROBANK: 13.042,5 m€

 • PIRAEUS:10.400,0 m€

 • ALPHA BANK: 9.222,6 m€

 • ATTICA BANK: 215,0 m€

Επίσης στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού αναφέρεται πως οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για τις τράπεζες που είναι σε ισχύ στις 31/10/2015 στα πλαίσια του νόμου 3845/2010 (1ο μνημόνιο) ήταν 53.98 δις ευρώ. Από τις διατάξεις του 1ου μνημονίου δίνεται η δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο να παρέχει εγγυήσεις προκειμένου η ΤτΕ να χορηγεί ρευστότητα στις τράπεζες μέσω του ELA.

Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο είναι  ουσιαστικά ο εγγυητής όλης της ρευστότητας που λαμβάνουν οι τράπεζες και όχι η ΤτΕ. Η ΤτΕ λαμβάνει όμως τους αναλογούντες τόκους λόγω της εφαρμογής του ELA.

Στις 31/10/2015 σύμφωνα με τις μηνιαίες καταστάσεις της, η ΤτΕ είχε χορηγήσει δάνεια σε ευρώ προς τα πιστωτικά ιδρύματα σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής, συνολικού ποσού 35.596,0 m€ ενώ ο ELA είχε χορηγηθεί από την ΤτΕ στις τράπεζες ήταν 82,786,2 m€. Η ΤτΕ στις 31/10/2015 είχε λάβει ως περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ασφάλεια για πράξεις έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ποσού 158.624,8 m€.

Το 2014 τα περισσότερα έσοδα (306,7 m€) προέρχονται από χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Τα έτη 2011 και 2012 τα έσοδα από τόκους της ΤτΕ εκτινάχθηκαν σε 2.930,9 m€ και 3.827,2 m€ αντίστοιχα. Το 2011 η μεγαλύτερη πηγή εσόδων ήταν τα δάνεια σε τράπεζες (1.125,0 m€) και το 2012 οι ειδικές χορηγήσεις στις τράπεζες (2.272,1 m€).

Τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα 1 αποτυπώνονται γραφικά στο παρακάτω Διάγραμμα 1.

Στο κεφάλαιο 6. «Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ» του ενεργητικού των ισολογισμών της ΤτΕ γίνεται αναφορά στα έτη 2012, 2013 και 2014 στον ELA.

Συγκριμένα αναφέρεται πως:

«Στο στοιχείο αυτό, εκτός από υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών σε τράπεζες εξωτερικού, απεικονίζονται από τις 18.4.2012 οι πράξεις ELA (Emergency Liquidity Assistance), μετά από συμφωνία της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που διενεργούν πράξεις ELA, στο πλαίσιο εναρμόνισης των οικονομικών τους καταστάσεων σε επίπεδο Ευρωσυστήματος.

Μέσω των πράξεων ELA, διενεργείται έκτακτη χορήγηση ρευστότητας προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να αντισταθμιστούν παράγοντες που μειώνουν τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Οι πράξεις αυτές είναι μεν εκτός ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, πλην όμως, διενεργούνται από τις ΕθνΚΤ με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Για τις πράξεις έκτακτης χορήγησης ρευστότητας (ELA), μέσω των οποίων παρέχεται ρευστότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας, η Τράπεζα λαμβάνει επαρκή περιουσιακά στοιχεία ως ασφάλεια. Επίσης το Ελληνικό Δημόσιο χορηγεί εγγύηση απευθείας στην Τράπεζα για τη διενέργεια των πράξεων αυτών.»

Ο ELA ξεκίνησε να εφαρμόζεται στις 18-4-2012. Με σαφήνεια η ΤτΕ αναφέρει πως η χορήγηση του ELA είναι εκτός του πλαισίου της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Ενώ η ΤτΕ  έχει τεράστια έσοδα από τον ELA, ο πραγματικός εγγυητής της χορήγησης του ELA είναι το ελληνικό δημόσιο.

Στο παρακάτω Διάγραμμα 5 απεικονίζεται ανά τέλος κάθε μήνα, ο χορηγηθείς ELA στις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τις μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις της ΤτΕ, από τον Απρίλιο του 2012 έως τον Νοέμβριο του 2015.

 1. ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2008-2014

Στο παρακάτω Πίνακα 3, αποτυπώνονται οι κατηγορίες των εξόδων, σε εκατομμύρια ευρώ,  της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 2008 έως 2014, όπως δημοσιεύτηκαν στους ετήσιους ισολογισμούς της.

Συγκεντρωτικά για όλη την εξαετία τα μεγαλύτερα έξοδα αφορούν τόκους (5.715,7 m€ δηλαδή το 42,38%), προβλέψεις (5.235,5 m€ δηλαδή το 38,82%) και δαπάνες προσωπικού και συντάξεων (2.023,8 m€ δηλαδή  το 15,01%). Τα έτη 2011 και 2012 τα έξοδα της ΤτΕ ήταν 2.960,3 m€ και 3.830,3 m€ αντίστοιχα.

Στην Πίνακα 3 συμπεριλαμβάνεται και η υποπερίπτωση μιας και είναι η σημαντικότερη, των εξόδων που αφορούν τόκους, αυτούς του λογαριασμού δοσοληψιών της Τράπεζας με το ΕΣΚΤ (TARGET2). ΕΣΚΤ είναι η συντομογραφία του Ενιαίου Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών της ECB.

Από το συνολικό ποσό των τόκων-εξόδων της ΤτΕ για την εξαετία 2008-2014 των 5.715,7 m€ τα 4.374,3 m€ δηλαδή ποσοστό 76,5% αφορούν τον λογαριασμό TARGET2.

 Τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα 3 αποτυπώνονται γραφικά στο παρακάτω Διάγραμμα 2

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2008-2014

Στο παρακάτω Πίνακα 4, αποτυπώνονται οι προβλέψεις ανά κατηγορία, σε εκατομμύρια ευρώ,  της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 2006 έως 2014, όπως δημοσιεύτηκαν στους ετήσιους ισολογισμούς της. Ενώ τα έτη 2006 και 2007 οι προβλέψεις ήταν είναι λίγο πάνω από  ένα δις ευρώ, τα έτη 2012, 2013 και 2014 εκτινάσσονται πάνω από τα 6 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ, στις 30/11/2015 ήταν 6.791,8 m€.

Όταν το  2012 γινόταν το κούρεμα των ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία είχε στην διάθεσή της η ΤτΕ, για την ασφάλιση του προσωπικού της η ΤτΕ, όχι μόνο δεν έγινε κανένα κούρεμα αλλά αντίθετα η πρόβλεψη για την υποχρέωση της Τράπεζας για κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της αυξήθηκε από τα 1.464,7 m€ το 2011 στα 2.095,5 m€ το 2012.

Επίσης οι προβλέψεις έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων (συμπεριλαμβάνονται κίνδυνοι από τις επενδυτικές δραστηριότητες της Τράπεζας και οι κίνδυνοι στο πλαίσιο άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος) από 215,4 m€ το 2010 έγινε 1.758,9 m€ το 2011, 3.208,1 m€ το 2012, 3.231,0 m€ το 2013 και 3.229,3 m€ το 2014.

Επίσης μεγάλη αύξηση είχαν και οι προβλέψεις έναντι γενικών λειτουργικών
κινδύνων και υποχρεώσεων από 100,0 m€  το 2011, έφτασαν τα  770,4 m€ το 2012, 1.195,0 m€ το 2013 και 1.319,2 m€ το 2014.

Η μεγαλύτερη αύξηση των προβλέψεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά έγινε το 2011 με αύξηση κατά 65,64% και το 2012 με αύξηση σε σχέση με το 2011 κατά 57,26%.

Τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα 4 αποτυπώνονται γραφικά στο παρακάτω Διάγραμμα 3.

 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Οι ορκωτοί λογιστές, που έλεγξαν του ισολογισμούς της ΤτΕ τα έτη 2010, 2011 και 2012 το μόνο σημείο που επεσήμαναν πως υπάρχει πρόβλημα, αφορά τις υψηλές προβλέψεις της ΤτΕ για τις συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού ποσού γιατί δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση.

Συγκεκριμένα:

Ισολογισμός 2010.Παρατηρήσεις Ernst & Young (Hellas) A.E.

«Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι στο κονδύλι του Ισολογισμού “Προβλέψεις” περιλαμβάνονται σχηματισμένες προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού ύψους €1.465 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2009: €1.275 εκατ.), για τις οποίες δεν λάβαμε τεκμηρίωση του τρόπου υπολογισμού τους και κατά συνέπεια δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την επάρκειά τους.»

Ισολογισμός 2011.Παρατηρήσεις Ernst & Young (Hellas) A.E.

«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι στο κονδύλι του Ισολογισμού “Προβλέψεις” ύψους €1.939 εκατ. περιλαμβάνονται σχηματισμένες προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού ποσού €1.465 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2010: €1.465 εκατ.) και προβλέψεις εξομοιούμενες με αποθεματικά ποσού €474 εκατ. προερχόμενες από την ενσωμάτωση στη Τράπεζα, στην παρούσα χρήση, των πρώην ασφαλιστικών ταμείων των κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του προσωπικού της, για τις οποίες δεν λάβαμε τεκμηρίωση του τρόπου υπολογισμού τους και κατά συνέπεια δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την επάρκειά τους.»

Ισολογισμός 2012.Παρατηρήσεις KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στο κονδύλι του Ισολογισμού “Προβλέψεις” περιλαμβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 2.095 εκατομμύρια (31 Δεκεμβρίου 2011: Ευρώ 1.939 εκατομμύρια) που αφορά σχηματισμένες προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού για τις οποίες δε λάβαμε τεκμηρίωση του τρόπου υπολογισμού τους και κατά συνέπεια δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την επάρκειά τους καθώς και την επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης.»

 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Η ΤτΕ προκειμένου να δικαιολογήσει τις αυξημένες προβλέψεις στους ισολογισμούς της αναφέρει πως οφείλονται κυρίως στους κινδύνους από την χορήγηση ρευστότητας στις τράπεζες, από την απόκτηση των ομολόγων SMP και CBPP1 καθώς και τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της.

Συγκεκριμένα:

Ισολογισμός ΤτΕ 2012. Αιτιολόγηση αυξημένων προβλέψεων

γ. Πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων (συμπεριλαμβάνονται κίνδυνοι από τις

επενδυτικές δραστηριότητες της Τράπεζας και κίνδυνοι στο πλαίσιο της άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος)

Ειδικότερα, η πρόβλεψη αυτή προορίζεται να καλύψει:

 • κινδύνους σε επίπεδο Ευρωσυστήματος που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκπλήρωση του βασικού του ρόλου, που είναι η χάραξη και η άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης του ευρώ.

Συγκεκριμένα, κινδύνους που ενδέχεται να προέλθουν από:

– τη χορήγηση ρευστότητας στο πιστωτικό σύστημα,

– τα χρεόγραφα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme – SMP).

 • πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους αγοράς (επιτοκιακός, συναλλαγματικός) των χαρτοφυλακίων χρεογράφων και συναλλάγματος που διαχειρίζεται η Τράπεζα, καθώς και των χρεογράφων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Καλυμμένων Ομολογιών του Ευρωσυστήματος (Covered Bonds Purchase Programme – CBPP1)

β. Πρόβλεψη για την υποχρέωση της Τράπεζας κάλυψης της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της

Από την 1.1.2011 η Τράπεζα ανέλαβε και ενεργεί, σύμφωνα με τον Ν.3863/2010, άρθρο 64, την

κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού της στους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

δ. Πρόβλεψη έναντι γενικών λειτουργικών κινδύνων και υποχρεώσεων (άρθρο 71 του Καταστατικού)

Η πρόβλεψη αυτή προορίζεται να καλύψει:

 • λοιπούς κινδύνους και υποχρεώσεις που ενδέχεται να υφίστανται και δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών της ως κεντρικής τράπεζας της χώρας και στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών.

 • τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της.

Ισολογισμός ΤτΕ 2013. Αιτιολόγηση αυξημένων προβλέψεων

β. Πρόβλεψη για δαπάνες συνταξιοδοτικών παροχών

Η Τράπεζα έχει αναλάβει και ενεργεί, σύμφωνα με τον Ν.3863/2010, άρθρο 64, την κοινωνική

ασφάλιση του προσωπικού της στους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Για την κάλυψη της παραπάνω υποχρέωσης, αλλά και γενικότερα για την κάλυψη συνταξιοδοτικών και συναφών παροχών, σχηματίστηκε η παραπάνω πρόβλεψη. Το ύψος της πρόβλεψης έχει υπολογιστεί σχεδόν στο σύνολό του με βάση σχετικές αναλογιστικές μελέτες.

γ. Πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων (συμπεριλαμβάνονται κίνδυνοι από τις

επενδυτικές δραστηριότητες της Τράπεζας και κίνδυνοι στο πλαίσιο άσκησης της ενιαίας

νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος)

Ειδικότερα, η πρόβλεψη αυτή προορίζεται να καλύψει:

 • πιστωτικούς κινδύνους που ενδέχεται να προέλθουν από τη χορήγηση ρευστότητας στο πιστωτικό σύστημα, τα χρεόγραφα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme – SMP) και τα χρεόγραφα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Καλυμμένων Ομολογιών του Ευρωσυστήματος (Covered Bonds Purchase Programme – CBPP1),

 • πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους αγοράς (επιτοκιακός, συναλλαγματικός) των χαρτοφυλακίων χρεογράφων και συναλλάγματος που διαχειρίζεται η Τράπεζα.

δ. Πρόβλεψη έναντι γενικών λειτουργικών κινδύνων και υποχρεώσεων (άρθρο 71 του Καταστατικού)

Η πρόβλεψη αυτή προορίζεται να καλύψει γενικούς κινδύνους και υποχρεώσεις που ενδέχεται να υφίστανται και δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών της ως κεντρικής τράπεζας της χώρας και στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 71 του Καταστατικού.

 1. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2008-2014

Στο παρακάτω Πίνακα 5, αποτυπώνονται τα κέρδη, σε εκατομμύρια ευρώ, της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 2008 έως 2014, όπως δημοσιεύτηκαν στους ετήσιους ισολογισμούς της, καθώς και ο τρόπος που διατέθηκαν. Από το συνολικό ποσό κερδών της εξαετίας των 2.544,6 m€, το ελληνικό δημόσιο έβαλε στα ταμεία του 2.257,5 m€ δηλαδή το 88,71%. Τα μεγαλύτερα ποσά που έλαβε το δημόσιο είναι 817,8 m€ το 2013  και 641,2 m€ το 2014.

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει πως το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της ΤτΕ καταλήγει στο δημόσιο. Για τον λόγο αυτό η ΤτΕ απαλλάσσεται από κάθε άλλη μορφή φορολογίας, π.χ. δεν καταβάλει ΕΝΦΙΑ.

Στο παρακάτω Πίνακα 6 αποτυπώνεται η  κατανομή των κερδών  της ΤτΕ ανά κατηγορία για τα έτη 2008-2014 σε απόλυτους αριθμούς(m€) και σε ποσοστό (%) επί των εσόδων από τόκους. Καταγράφεται δηλαδή το ποσό και το ποσοστό των προβλέψεων των εσόδων της ECB μέσω του TARGET2 το ποσό που έλαβε το ελληνικό δημόσιο καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα της ΤτΕ.

Τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα 6 αποτυπώνονται γραφικά στο παρακάτω Διάγραμμα 4.

Τα έτη 2011 και 2012 όπου η ΤτΕ κατέγραψε τα μεγαλύτερα έσοδα, την μερίδα του λέοντος έλαβαν η ECB (ΕΣΚΤ) και οι προβλέψεις.

Στο παρακάτω Πίνακα 7 αποτυπώνoνται για τα έτη 2007 έως 2014 οι τόκοι-έξοδα σε m€  που έχει πληρώσει η ΤτΕ στο σύστημα TARGET2, το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο σε b€ καθώς και το μέσο βασικό επιτόκιο του λογαριασμού TARGET2.

Τους πρώτους 11 μήνες του 2015 το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο της ΤτΕ είναι περίπου 98 b€.

Στο παρακάτω Διάγραμμα 6 αποτυπώνεται  γραφικά το υπόλοιπο της ΤτΕ στο σύστημα TARGET2 ανά μήνα από τον Ιούλιο του 2007 έως τον Νοέμβριο του 2015.

Το δώρο που θα λάβουν όλα τα μέλη της μαφίας από την νέα χρονιά, είναι ένας καινούργιος όρο στα λεξικά:

Συνεργάσιμος Κεντρικός Τραπεζίτης….