ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΉΡΙO 53 ΣΕΛΙΔΩΝ.

by on 14 Ιανουάριος 2014

Του Αλιέως

Μεγάλη μέρα για το Δημήτρη Κοντομηνά σήμερα Σχεδόν τόσο μεγάλη όσο και το κατηγορητήριό του, δηλαδή, που αριθμεί τις 53 σελίδες. Άλλωστε, θέλει χώρο για να γραφτούν όλες οι κατηγορίες του επιχειρηματία που λίγες ημέρες πριν δοθεί εντολή να συλληφθεί, μπήκε στο νοσοκομείο. Ο ανακριτής Διαφθοράς Γ. Ανδρεάδης φαίνεται πως μελέτησε αρκετά, όχι μόνο το πόρισμα της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, αλλά και τα πέντε πορίσματα της Τράπεζας της Ελλάδος που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Στο κατηγορητήριο, καταγράφονται τα γνωστά επτά σκέλη (δάνεια Village Roadshow, δάνειο 25 εκατ. ευρώ προς DEMKO/Garden Beach κ.α.) στα οποία εμπλέκεται ο μιντιάρχης Κοντομηνάς.

Η περίπτωση της Bestline Cards, θυγατρικής της ΔΕΜΚΟ, το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοράστηκε από το Τ.Τ., είναι ίσως η κορυφή του παγόβουνου. Λέει μέσα το κατηγορητήριο, πως το Τ.Τ. ανάμεσα σε άλλα, ανέλαβε την υποχρέωση της αποκλειστική χρηματοδότησης των εργασιών της επιχείρησης με κάθε δυνατό τρόπο, την ενίσχυση των κεφαλαίων της εταιρίας αν κριθεί απαραίτητο, μέχρι του ποσού τον 20 εκατ. ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Κι ας υπήρχε έκθεση των επιθεωρητών της ΔΕΠΣ της ΤτΕ, στο πλαίσιο του ελέγχου για τη συμμετοχή της τράπεζας στη συγκεκριμένη εταιρία. Έκθεση, που ανέφερε πως: είναι καταφανής η διάσταση της συνολικής αξίας της Bestline από το τίμημα συμμετοχής για την απόκτηση μόνο του 50% αυτής. Επιπροσθέτως, το τίμημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό και για τον λόγο ότι δεν λήφθηκε υπόψη η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος put option που έχει η ΔΕΜΚΟ, βάσει της Συμφωνίας Μετόχων, και το οποίο είναι συνάρτηση των κερδών προ φόρων της εταιρίας.

Κατά το κατηγορητήριο μάλιστα, η πραγματική συμφωνία μεταξύ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της ΔΕΜΚΟ ήταν να διπλασιαστεί η εκτιμηθείσα στο 100% της Bestline, ύψους 19.800.000 ευρώ. Γιατί; Σύμφωνα με την κατηγορία, για να ανέλθει στο ποσό των 40.000.000 ευρώ, προκειμένου να λάβει χώρα η αποφασισθείσα αύξηση (διπλασιασμός) του μετοχικού κεφαλαίου της και το Τ.Τ. να καταβάλει εξολοκλήρου το ποσό των 19,8 εκατ. ευρώ (για την ακρίβεια το ποσό των 18.9 εκατ. ευρώ) το οποίο θα ανταποκρινόταν στο ποσοστό του 50% της συμμετοχής του, όπως και τελικά συνέβη.

Αυτό που προκύπτει και καταγράφει ο ανακριτής είναι ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δανειοδοτούσε την Bestline με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, με συνέπεια να υποστεί η τράπεζα σοβαρή περιουσιακή ζημία υπολογιζόμενη στα 10.000.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, -λέει το κατηγορητήριο- ο εξαιρετικά προνομιακός δανεισμός της Bestline σε συνδυασμό με τη μη λήψη επισφαλών προβλέψεων εκ μέρους της, την αθέμιτη απόκρυψη ληξιπρόθεσμων υπολοίπων και τη παράσταση αυτών ως ενήμερων, είχαν ως αποτέλεσμα την τεχνητή αύξηση των κερδών της εταιρίας, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν μηδενικά.

Την ίδια στιγμή, δεν είναι μόνο ότι ο Δημ. Κοντομηνάς κατηγορείται ότι έλαβε επισφαλή δάνεια εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και το γεγονός ότι φέρεται πως ήθελε να τα ξεπλύνει. Χαρακτηριστικά για το δάνειο των 21 εκατ. ευρώ, που εμφανίζεται να έλαβε η ΔΕΜΚΟ, ο ανακριτής αναφέρει στο κατηγορητήριο: Σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν προκύπτει με σαφήνεια ότι μέσα από μια πολύπλοκη και δαιδαλώδη διαδρομή ένα μεγάλο μέρος του δανείου των 21 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε στη ΔΕΜΚΟ από το ΤΤ τον Οκτώβριο του 2008, το οποίο έχει μεταφερθεί στο υπό ειδική εκκαθάριση ΤΤ χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει εξοφληθεί, ύψους 9,8 εκατ. ευρώ, δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο δόθηκε και μάλιστα κατά παράβασης της σχετικής ρητής δέσμευσης, αλλά του χρησιμοποιήθηκε για εξόφληση δανείου που είχε χορηγήσει η Millennium στην εταιρεία Honour Ιnternational CA, συμφερόντων του Δ. Κοντομηνά για την αγορά ακινήτου στην Αγγλία που αποτελεί οικία της κόρης του.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το ομολογιακό δάνειο 21 εκατ. ευρώ, έπρεπε να καταλήξει στην Πειραιώς για εξόφληση άλλης απαίτησης και στη ΔΕΜΚΟ. Το ποσό για την Περαιώς (6.330.000 ευρώ) βρήκε το δρόμο του, το υπόλοιπο όμως φαίνεται να …χάθηκε. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο:

Το συνολικό ποσό των 1.400.000 ευρώ κατέληξε στον υπαριθμ. 737116 προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε ο Δ. Κοντομηνάς στην τράπεζα Millennium, μέσω 6 κινήσεων (120.000 ευρώ στις 25/11/2008, 90.000 ευρώ στις 1/12/2008, 550.000 ευρώ στις 3/12/2008, 360.000 ευρώ στις 5/12/2008, 200.000 ευρώ στις 9/12/2008 και 80.000 ευρώ στις 11/12/2008)

Στη συνέχεια κατά το χρονικό διάστημα 25/11/2008 12/12/2008 το ποσό των 4.450.005 ευρώ μεταφέρθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η εταιρία SIXOMEN στην τράπεζα Alpha Bank στην Κύπρο. H εταιρία -όπως αναφέρεται- συνιστά ΕΠΕ δια μετοχών, συνεστήθει τον Ιούνιο του 2008 με έδρα τη Λευκωσία και έχει αναπτύξει δραστηριότητα ως εταιρία συμμετοχών (holding). Εμφανίζεται να ελέγχεται αποκλειστικά από το Δ. Κοντομηνά (η μετοχική σύνθεση αποτελείτο από το Δ. Κοντομηνά, τη ΔΕΜΚΟ και την Interfinance). Από την εταιρίας, όπως αναφέρεται, έγιναν 4 κινήσεις ύψους 4.450.000 ευρώ

Λίγο καιρό αργότερα, 4,6 εκατ. ευρώ μεταφέρονται, με αιτιολογία μερική αποπληρωμή υπολοίπου μετόχου στον υπ αριθμ. 737116 προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του κατηγορούμενου στη Millennium, μέσω εμβάσματος από το λογαριασμό της SIXOMEN.

Την επόμενη εργάσιμη, από τον συγκεκριμένο λογαριασμό μεταφέρονται με δύο κινήσεις περίπου 640 εκατ. ευρώ, που καταλήγουν στον 916471 λογαριασμό της Intercapital Trust Limited, με αιτιολογία μερική αποπληρωμή δανείου και εξόφληση δανείου.

Την ίδια ημέρα ακολούθησε ανάληψη, ύψους 4,6 εκατ. ευρώ και αντίστοιχη κατάθεση αυτού στον 58728 18 λογαριασμό της HONOUR International CA με την αιτιολογία Intercapital AMK.

Εν τέλει τα χρήματα αυτά ύψοςυ 4,6 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν στον 5872686 δανειακό λογαριασμό της επίμαχης εταιρίας, με έδρα τον Παναμά. Κατά τον ανακριτή δικαιούχος της εταιρίας είναι η Intercapital Trust Limited, με έδρα την Κύπρος της οποίας πραγματικός δικαιούχος εμφανίζεται ο Δ. Κοντομηνάς.

Τέλος, ακόμη 5.160.000 ευρώ, αφού προηγουμένως -κατά την κατηγορία- αναμείχθηκε με ποσά προερχόμενα από άλλες πηγές (θυγατρικές εταιρίες) μεταφέρθηκε στον 5872686 τραπεζικό λογαριασμό της Honour International CA στην τράπεζα Millennium.

Αποτέλεσμα -σύμφωνα με τον Γ. Ανδρεάδη- ήταν ότι το σύνολο των χρημάτων που μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό της Honour International CA, ύψους 9,800./000 (4,6 εκατ. ευρώ και 5,1 εκατ., ευρώ) χρησιμοποιήθηκαν τελικά για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της εταιρίας αυτής στην τράπεζα Μillennium. Αναφορικά με το δάνειο της Honour International CA, καταγράφεται στο κατηγορητήριο πως: το Φεβρουάριο του 2006 η τράπεζα Μιllenium ενέκρινε δάνειο προς τη Honour Ιnternational CA, ύψους 10.500.000 ευρώ με σκοπό την αγορά ακινήτου στην Αγγλία, που αφορά σε οικία της κόρη σου. Το εν λόγω δάνειο εξοφλήθηκε με χρήματα που προέρχονται από την Intercapital Trust Ltd και τη ΔΕΜΚΟ.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »