ΚΑΛΠΑΖΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ …

by on 14 June 2012

 Το ποσοστό της ανεργίας το α΄ τρίμηνο του 2012 ήταν 22,6%, έναντι 20,7% του προηγούμενου τριμήνου και 15,9% του αντίστοιχου τριμήνου 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Κατά το α΄ τρίμηνο του 2012 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.837.950 άτομα και των ανέργων σε 1.120.097. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,4% σε


σχέση με το προηγούμενο και κατά 10,7% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2011. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 9,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 57,3% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2011. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (26,5%) είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό των ανδρών (19,7%).  Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (52,7%) και στις νέες γυναίκες φθάνει στο 60,4%. Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (34,3%). Ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού (33,1%) και οι απόφοιτοι τριτάξιας Μέσης Εκπαίδευσης (25,2%).  Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (12,0%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (15,7%).