Καλλιτσάντση, τράβα ρε παραπέρα, με τα παραμυθάκια σου !

by on 20 January 2021

Να ανανεώσουν την ψήφο εμπιστοσύνης στην τωρινή διοίκηση του Ελλάκτωρα και να απορρίψουν την πρόταση της Reggeborgh Invest στη Γενική Συνέλευση της 27ης Ιανουαρίου καλεί τους μετόχους της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος Αναστάσιος Καλλιτσάντσης με επιστολή του την οποία μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη στο τέλος. Και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα με μια διαφορά. Δεν θα υποτιμούσα το σύνολο της αγοράς θεωρώντας τους μαλάκες και ηλίθιους ! Συγκεκριμένα και αναφορικά με το σημείο που αναφέρετε στη πρόταση των Ολλανδών για το νέο Δ.Σ λέει:

Η πρόταση της REGGEBORGH για αντικατάσταση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου με ένα νέο, αποτελούμενο από τους υποψηφίους που προτείνει η ίδια, δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα βέλτιστων πρακτικών. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για βελτίωση του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησής της, πράγμα που αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης διακυβέρνησης, όπως ο Δείκτης Ποιότητας της ISS (ISS Quality Score) που αξιολογεί τον κίνδυνο διακυβέρνησης των εταιρειών παγκοσμίως. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατατάσσεται στην κορυφή του πίνακα υψηλής κεφαλαιοποίησης του δείκτη FTSE / ATHEX με βαθμολογία 2 (όπου το 1 δείχνει χαμηλό κίνδυνο και το 10 δείχνει μεγάλο κίνδυνο). Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει βαθμολογηθεί με 10, γεγονός που υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο διακυβέρνησης, απόδειξη ότι η REGGEBORGH, ως μεγαλύτερος μέτοχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα δεν έχει προτείνει βελτιώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου που προτείνει η REGGEBORGH εγείρει σημαντικές επιφυλάξεις για τους ακόλουθους λόγους:

Προφανής σύγκρουση συμφερόντων – Οι προτεινόμενοι για τις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου επιδεικνύουν σύγκρουση συμφερόντων, λόγω των επιπρόσθετων καθηκόντων τους και των προηγούμενων σχέσεων τους με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), οντότητα που συνδέεται με προσφορές στις οποίες συμμετέχουν οι θυγατρικές τόσο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ όσο και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ • Ερωτήματα περί ανεξαρτησίας – Δε γίνεται αναφορά κατά πόσο τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη πληρούν την ανεξαρτησία τόσο των κριτηρίων του Ν. 3016/2002 όσο και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ • Επίπεδο ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου – Με την προτεινόμενη σύνθεση της REGGEBORGH, το επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα μειωθεί στο 40% (το υφιστάμενο επίπεδο ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου είναι 55,5%) που υστερεί έναντι των διεθνών προτύπων βέλτιστων πρακτικών • Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Μια πενταμελής (5) σύνθεση διοικητικού συμβουλίου αναμένεται να υποβαθμίσει την αξιολόγηση σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την τρέχουσα εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας Συνοψίζοντας, η REGGEBORGH δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που να ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τα χαμηλά πρότυπα των προτάσεών τους για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Μετά από όλες τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ την τελευταία διετία, η πρόταση υποβάθμισης του σημερινού πλαισίου διακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι μη αποδεκτή. Η REGGEBORGH δεν προάγει τα συμφέροντα της Εταιρείας γιατί προτείνει την κατάργησης του ικανού διοικητικού συμβουλίου και αντικατάσταση αυτού με υποψηφίους που εγείρουν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. Οι επιφυλάξεις αυτές επισημαίνονται από δύο εκ των μεγαλυτέρων διεθνών συμβούλων πληρεξουσιοδότησης (proxy advisors), την Institutional Shareholder Services (ISS) και την Glass Lewis & Co., που ανέλυσαν τις προτάσεις των αντιτιθέμενων μετόχων. Και οι δύο οίκοι προτείνουν στους θεσμικούς μετόχους να ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ τις προτάσεις της REGGEBORGH

Τα παραμύθια του Καλλιτσάντση

Η Ελένη Παπακωνσταντίνου μέλος στο τωρινό Δ.Σ δεν ήταν μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ;;;

Ο Γιώργος Προβόπουλος πρόεδρος του Δ.Σ δεν είναι ταυτόχρονα και στο Δ.Σ της Eurobank στο Λουξεμβούργο ;

Ο Χάρης Κυριαζής πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στην Ελλάκτωρ δεν είναι ταυτόχρονα μέλος στο Δ.Σ της LAMDA και πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου της LAMDA και της PQH; (Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων)

Προφανής σύγκρουση συμφερόντων, Ερωτήματα περί ανεξαρτησίας, Επίπεδο ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου κ.τ.λ παραμύθια…

Συνεχίζεται

ΕΠΙΣΤΟΛΗ