ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΗ. ΚΑΤΙ ΘΑ ΞΕΡΕΙΣ…

by on 24 September 2018

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κος Τσινάβος Παναγιώτης, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 21/09/2018 σε πώληση 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 4,55 ευρώ έκαστη.

Δευτέρα, 24-Σεπ-2018 11:16