ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΕ ΓΕΡΑ ΝΑ ΤΑ ΦΑΜΕ ΤΑ ΕΥΡΑ !!!!!!!!!!!!

by on 30 Ιουνίου 2015

Ααααααααααααα……..θά σάς μαλώσω !!!!!!!!!!!!!!!!! εεεεε καλά ντέ τί περιμένατε νά λέει ο spiegel/καθρέφτης ο οποίος φυσικά πρόσκειται στόν άσπονδο εταίρο τής κυβέρνησης δηλ.τό spd/σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στήν γερμανία καραδοκώντας γιά νά μή πούμε ότι τή παροτρύνει κιόλας νά κάνει τήν κουτσουκέλα η καγκελάριος merkel/προερχόμενη από τό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα καί νά τήν στείλει αλλαγή στόν πάγκο μέ τούς αναπληρωματικούς…….

Καί  η FAZ/frankfurter Allgemeine Zeitung προσκείμενη στό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα γιά τήν περιοχή τής έσσης καί φρανκφούρτης καί φυσικά σέ αντίθεση μέ τήν υποστήριξη τού spd/προσκείμενη στό spd…….τί περιμένατε νά λέει εκτός από τά συνήθη γηπεδικά συνθήματα επί τό ελληνηκότερον καγκελάριε γερά νά τά φάμε τά ευρά !!!!!!!!!!!!

Καί φυσικά καί τήν θέλει τήν ελλάδα στήν ευρωζώνη αλλά όχι μέ τούς όρους καί τίς προυποθέσεις πού θέλει η ελλάδα επειδή πολύ απλά γιά οικονομοτεχνικούς αλλά καί δημοσιονομικούς λόγους η ευρωζώνη δέν είναι ομοσπονδία ούτε καί ηνωμένες πολιτείες,δέν είναι χρηματοπιστωτικό κέντρο,δέν έχει κοινό προυπολογισμό καί φυσικά ενιαία μεγάλη αγορά ……..καί μπορεί η ευρωζώνη νά έχει μεγάλη καταναλωτική αγορά αλλά δέν έχει ενιαία πολιτική πλήν τού σκληρού μετατρέψιμου νομίσματός της γιά τήν διαχείρισή της μέ αποτέλεσμα ο μεγάλος οφελημένος τού σκληρού νομίσματός της νά είναι η κίνα η οποία εποφθαλμιά  στήν ισορροπία τού νομισματικού τρόμου τήν αντικατάσταση τού παίχτη προβάροντας τό γουάν σάν τό επόμενο αποθεματικό νόμισμα στήν αρχή τουλάχιστον παρέα μέ τά υπόλοιπα,όπως φωνάζει σέ όλους τούς τόνους ο πρώην καγκελάριος helmut schimdt στήν merkel καί τόν schaeuble αλλά αυτοί τόν χαβά τους γιατί ξέρουν ότι τό τέρας πού εξέθρεψαν δηλ τόν σχεδιασμό τού EURO PROJEKT  η θά μεγαλώσει η θά δημιουργήσει τή επόμενη φάση του δηλ τήν μονάδα συνδεδεμένων νομισμάτων η τήν ακόμη πιό μακρυνή υπόθεση τήν ζώνη τού μάρκου άν σπάσει………….

 Έτσι ακόμα κι’άν τά βρούν μέ τήν ελλάδα παρόλο πού πάρα πολύ θέλουν δέν θά τό κάνουν σ’αυτό πού χρειάζεται η ελληνική οικονομία δηλ ανάπτυξη στήν βάση τού κευνσιανικού μοντέλου ανάπτυξης μέ επενδύσεις αλλά μέ δημοσιονομική λιτότητα,γιατί πολύ απλά άν επενδύσουν στήν  οικονομία τής ελλάδος,θά ναπτυχθεί η οικονομία στήν ελλάδα αλλά ελλείψει κοινής μεγάλης καί φυσικά ενιαίας αγοράς θά  πρέπει νά κλείσουν δικοί τους παραγωγικοί τομείς,,,,,,,,,,καί αυτός είναι ο γκαιλές τους όχι τό απαιτούμενο ποσό γιά τήν ελλάδα……………

Έτσι άν ελεγχθεί η κυκλοφορία τού νομίσματος στήν ελλάδα μπορεί νά υπάρχει καί η δημοσιονομική πειθαρχία καί νά μήν κλείσουν δικοί τους παραγωγικοί τομείς…………

Τό μόνο λάθος τους είναι ότι δέν καταλαβαίνουν ότι αυτό δέν μπορεί νά διαρκεί γιά τό απώτερο άγνωστο μέλλον καί η βιολογική διάρκεια τών ανθρώπων είναι πεπερασμένη………οί εποχές τής εξαπάτησης τών συνειδήσεων τών πολιτών μετά καί τήν επαναστατική ευρύτατη διάδοση τών μέσων επικοινωνίας,μέσω τών πολιτικών ιδεολογιών έως καί ιδεολειψιών γιά καλύτερο μέλλον αλλά πάντα μέ τόν λογαριασμό νά αποστέλλεται στούς πιό αδυνάτους έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί……..

Όλοι διεκδικούν πλέον τήν διαμόρφωση ίσων όρων  σέ κάθε πεδίο τού ανθρώπινου ανταγωνισμού καί οί έλληνες ανεξάρτητα από τούς διλληματικά αντιπρωσωπευτικούς πολιτικατζήδες τους,αφού πάλι τούς έλαχε ο κλήρος νά γράψουν πάλι ιστορία γιατί κάποιοι πάλι τούς λένε ότι είναι μικροί καί λίγοι γιά νά αντισταθούν,δέν θά θελήσουν νά τούς επιτρέπεται νά υπολείπονται όλων εκείνων τών προγόνων πού δημιούργησαν τόν ευρωπαικό πολιτισμό ο οποίος είναι κατά βάση ελληνικός καί αυτό είναι η μόνιμη βαρυστομαχιά ολονών τών πολιτικατζήδων……. πού δήθεν δέν ξέρουν δέν ακούν δέν βλέπουν σάν τά 3 πιθηκάκια καί δέν βγάζουν τά γράσα από τ’αυτιά τής δημοσιονομικής δήθεν πειθαρχίας …………..

Tό νά είσαι  μέ τήν σωστή πλευρά τής ιστορίας δέν είναι ούτε πολιτική ιδεολογία ούτε απλώς καθήκον είναι τρόπος ζωής…….

Σχόλιο αναγνώστη

Be the first to comment!
 
Leave a reply »