ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ;

by on 23 May 2017

ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ…

Πολλοί φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν δυσάρεστες εκπλήξεις σχετικά με τους φόρους οι οποίοι βαρύνουν την ακίνητη περιουσία, αλλά και στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων συναλλαγών τους που συνδέονται με ακίνητα. Το κείμενο που ακολουθεί αποσκοπεί στην ανάδειξη με απλό τρόπο των σημαντικότερων σχετικά με τα ακίνητα φορολογικών θεμάτων, τα οποία ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι κατά την απόκτηση, την κατοχή και την πώλησή τους.

Κατά την απόκτηση

ΕΔΩ η συνέχεια