Η BAYER – MONSANTO ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ MONO ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΟΣΑΤΗ

by on 28 June 2020

Προς επίλυση των δικαστικών της διαφορών εξωδικαστικά, βαίνει η Monsanto καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της Bayer η εταιρεία θα καταβάλει συνολική αποζημίωση από 10,1 δισ. έως 10,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ (9,1 δισ. € έως 9,8 δισ. €) για την επίλυση τρεχόντων και την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών δικαστικών αντιδικιών σχετικά με το προϊόν RoundupΤΜ, το dicamba και την έκθεση υδάτινων πόρων σε PCB στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κυριότερο κομμάτι αναφέρεται στο Roundup™, αφού θα κλείσει περίπου το 75% τρεχόντων αντιδικιών, που περιλαμβάνει περίπου 125.000 κατατεθείσες και μη αξιώσεις συνολικά. Οι υποθέσεις που διεκπεραιώνονται με αυτή τη ρύθμιση περιλαμβάνουν όλες τις νομικές εταιρείες εναγόντων που χειρίζονται τις εκκρεμείς σε ομοσπονδιακά δικαστήρια υποθέσεις για το Roundup™ ή τις υποθέσεις bellwether στην Καλιφόρνια, και αυτές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% των υποθέσεων για τις οποίες έχει οριστεί δικάσιμος και καθορίζουν τις βασικές αρχές και παραμέτρους για την επίλυση των υπολοίπων αξιώσεων, καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις.

Η διευθέτηση αυτή δημιουργεί επίσης έναν μηχανισμό για την αποτελεσματική επίλυση πιθανών μελλοντικών αξιώσεων.

Η εταιρεία θα προχωρήσει σε πληρωμή 8,8 δις δολαρίων έως 9,6 δις δολαρίων για την επίλυση των τρεχόντων αντιδικιών για το Roundup™, συμπεριλαμβανομένης μιας αποζημίωσης που αναμένεται να καλύψει ανεπίλυτες αξιώσεις και επιπλέον το ποσό των 1,25 δις δολαρίων για να υποστηρίξει μια ξεχωριστή συμφωνία για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών διαφορών. Οι αξιώσεις που εξακολουθούν να υπόκεινται σε διαπραγμάτευση συνίστανται σε μεγάλο βαθμό σε περιπτώσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας τηλεοπτικών διαφημίσεων και για τις οποίες τα δικηγορικά γραφεία των εναγόντων έχουν παράσχει ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες σχετικά με την ιατρική κατάσταση των πελατών τους ή / και τις υποθέσεις που κρατούνται από μικρότερα δικηγορικά γραφεία.

Οι τρεις υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί – Johnson, Hardeman και Pilliod – θα συνεχιστούν μέσω της διαδικασίας έφεσης και δεν καλύπτονται από τη διευθέτηση. Είναι σημαντικό για την εταιρεία να συνεχίσει αυτές τις υποθέσεις, καθώς οι εφέσεις θα παράσχουν νομική καθοδήγηση για το μέλλον. Σε μια υπόθεση ενώπιον εφετειακού δικαστηρίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε την ιδιαίτερη υποστήριξή της στα επιχειρήματα της εταιρείας, ισχυριζόμενη ότι οι αξιώσεις προειδοποίησης επί τη βάσει πολιτειακού δικαίου έρχονται σε αντίθεση με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ, η οποία δεν απαιτεί την ύπαρξη ειδικής προειδοποίησης για καρκίνο στο Roundup™ και πρέπει να απορριφθούν. Μόλις αυτήν την εβδομάδα, ένας ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια διαπίστωσε ότι το βάρος των επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων δεν στηρίζει την απαίτηση της πρότασης 65 για ένταξη προειδοποίησης για τον καρκίνο στα ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη – μια απόφαση που ενισχύει τα ίδια τα επιχειρήματα που έχει κάνει η εταιρεία σε δίκη.

Η συμφωνία στις υποθέσεις Roundup™ θα υπόκειται σε έγκριση από τον δικαστή Vince Chhabria του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια. Οι προτάσεις επίλυσης εγκρίθηκαν ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο της Bayer με τη συμβολή της ειδικής επιτροπής δικαστικών διαφορών. Οι συμφωνίες δεν περιέχουν καμία παραδοχή ευθύνης ή πλημμέλειας.

Οι πιθανές μελλοντικές υποθέσεις θα διέπονται από μια ομαδική συμφωνία, η οποία υπόκειται στην έγκριση του δικαστηρίου.  Η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ομάδας πιθανών μελλοντικών εναγόντων και τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής για την περίπτωση (Class Science Panel). Η επιτροπή αυτή θα καθορίσει εάν το Roundup™ μπορεί να προκαλέσει non-Hodgkin (NHL) λέμφωμα και αν ναι, σε ποια ελάχιστα επίπεδα έκθεσης. Το υλικό που θα χρησιμοποιήσει η επιτροπή, είτε προέρχεται από την Bayer με άδεια δημοσιοποίησης, ή είναι διαθέσιμο δημόσια, θα δημοσιευτεί σε ιστότοπο προσβάσιμο σε όλους. Τόσο οι πιθανοί ενάγοντες όσο και η εταιρεία θα δεσμεύονται από την απόφαση της επιτροπής σχετικά με αυτό το ζήτημα της γενικής αιτιώδους συνάφειας, φέρνοντας την ευθύνη της απόφασης αυτής από τις δικαστικές αίθουσες, στα χέρια ειδικών επιστημόνων. Εάν η ειδική επιτροπή αποφασίσει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του Roundup™ και της νόσου NHL, θα απαγορεύεται στους πιθανούς ενάγοντες να έχουν σχετικούς ισχυρισμούς σε οποιαδήποτε μελλοντική δικαστική προσφυγή κατά της εταιρείας. Η δραστηριότητα της επιτροπής αυτής αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Οι πιθανοί ενάγοντες δεν θα επιτρέπεται να προβαίνουν σε αξιώσεις κατά του Roundup™ πριν από την τελική απόφαση της επιτροπής και να ζητούν αποζημίωση ποινής. Η συμφωνηθείσα χρηματοδότηση περιορίζεται στα 1,25 δις δολάρια και θα υποστηρίξει την έρευνα για τη θεραπεία της NHL, την πραγματοποίηση διαγνωστικών προγραμμάτων NHL σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση και την οικονομική υποστήριξη ορισμένων εκ των εναγόντων, που αναπτύσσουν NHL πριν από την τελική απόφαση της επιτροπής και χρήζουν αντικειμενικά βοήθειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η χρηματοδότησή θα προέλθει από ταμειακές ροές και τα έσοδα από την εκποίηση του τμήματος Κτηνιατρικών της εταιρείας.

Οι πληρωμές σε μετρητά που σχετίζονται με τους διακανονισμούς αναμένεται να ξεκινήσουν το 2020. Η Bayer υποθέτει επί του παρόντος ότι η πιθανή ταμειακή εκροή δεν θα υπερβεί τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 και τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, το υπόλοιπο δε, θα καταβληθεί το 2022 ή μετά.

Προκειμένου να χρηματοδοτήσει αυτές τις πληρωμές που υπόκεινται σε φορολογική διαχείριση, η Bayer μπορεί να κάνει χρήση της υπάρχουσας πλεονάζουσας ρευστότητας, μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών, των εσόδων από την εκποίηση του τμήματος Κτηνιατρικών και πρόσθετων εκδόσεων ομολόγων, τα οποία θα παρέχουν ευελιξία στη διαχείριση των πληρωμών συμβιβασμών ως καθώς και επερχόμενες λήξεις χρεών.

Με βάση τις δημοσιεύσεις των οργανισμών αξιολόγησης και την επικοινωνία της εταιρείας μαζί τους, η Bayer αναμένει να διατηρήσει τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Με την ισχυρή υποκείμενη δραστηριότητά της, η εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει την πολιτική μερισμάτων της. Ταυτόχρονα, η απομόχλευση του ισολογισμού παραμένει υψηλή προτεραιότητα.

naftemporiki.gr