Η ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ;

by on 23 April 2012

Η τρόικα εν όψει της αύξησης των αρμοδιοτήτων της Τραπέζης της Ελλάδος για εξυγίανση, αναδιάρθρωση και εποπτεία του τραπεζικού συστήματος  !!! έχει ζητήσει από την κυβέρνηση και τη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας να μεριμνήσουν για την αναθεώρηση του καταστατικού

του ιδρύματος.


Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τραπέζης της Ελλάδος θα αποφασίσει αύριο την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της τράπεζα τα οποία αναφέρονται στη διάρκεια του βίου της (ώστε να επεκταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020), στο μετοχικό κεφάλαιό της, στον αριθμό των μετοχών που απαιτούνται για δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και στη λήψη επειγουσών αποφάσεων, στην εταιρική διακυβέρνηση του ιδρύματος, στην άσκηση της εποπτείας της και στη διάθεση των κερδών της.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αυτών και της αναθεώρησης του καταστατικού της, οι εμπορικές τράπεζες που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να προχωρήσουν στην πώληση ή τη μεταβίβαση των ποσοστών που κατέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο.