Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ …

by on 16 August 2011
 Βαγγέλη ως συνταγματολόγος  θα μας το εξηγήσεις;
Τι είπε η Ανγκέλα και ο Νικολά; Έκκληση σε όλα τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης να κατοχυρώσουν συνταγματικά ότι οι προϋπολογισμοί τους θα είναι ισοσκελισμένοι; Τι άλλο είπε ο Γάλλος;  Η αρχή της “οικονομικής ισορροπίας” θα πρέπει να υιοθετηθεί από τα 17 κράτη του ευρώ μέχρι το καλοκαίρι του 2012.