Η Ρωσική “θηλιά” που δένει την Μεσόγειο με τα πυρηνικά εργοστάσια σε Τουρκία και Αίγυπτο

by on 31 January 2023

Σήμερα η Ρωσία πρωτοστατεί στις νέες πυρηνικές κατασκευές στο εξωτερικό. Η ROSATOM κατέχει την πρώτη θέση ως προς τον αριθμό των έργων κατασκευής πυρηνικών αντιδραστήρων που υλοποιούνται ταυτόχρονα (3 μονάδες στη Ρωσία και 34 στο εξωτερικό σε διάφορα στάδια υλοποίησης).

Η ανταγωνιστική ισχύς των ρωσικών προτάσεων μπορεί να αποδοθεί στις προηγμένες τεχνολογίες και τη νεότερη τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε από Ρώσους επιστήμονες και σχεδιαστές. Όλα τα έργα σχεδιασμού πληρούν τις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις και τις συστάσεις του ΔΟΑΕ. Τα έργα που προτείνονται για κατασκευή βασίζονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις αντιδραστήρων αναβαθμισμένου σχεδιασμού VVER (ρωσικός αντιδραστήρας ισχύος υπό πίεση νερού-νερού) που έχει απολογισμό καλής απόδοσης πολλών ετών. Τα ρωσικά έργα κατασκευής πυρηνικών σταθμών είναι αντιδραστήρες G III εξοπλισμένοι με συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Η επιτυχής λειτουργία στις διεθνείς αγορές επιβεβαιώνει την καλή ανταγωνιστική ικανότητα των ρωσικών πυρηνικών τεχνολογιών: Το 2021 το πακέτο παραγγελιών εξωτερικού της Rosatom ξεπέρασε τα 139,9 δις δολάρια.

Η τεχνολογία αιχμής και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας σε συνδυασμό με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΔΟΑΕ παρέχουν ένα σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις ρωσικές προσφορές στη διεθνή αγορά.

Τουρκία

Τοποθεσία: Επαρχία Μερσίνης, Τουρκία
Προδιαγραφές έργου: το έργο της κατασκευής του πρώτου πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας υλοποιείται βάσει της διακυβερνητικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας που υπογράφηκε τον Μάιο του 2010. Τον Νοέμβριο του 2013, ενέκρινε την αναθεωρημένη Θεμελιώδη Έκθεση για την τοποθεσία που εκτέλεσε η Akkuyu Nuclear JSC υπό τους όρους άδειας εγκατάστασης για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Akkuyu εγκατεστημένης ισχύος 4.800 MWe. Την 1η Δεκεμβρίου 2014, το τουρκικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας ενέκρινε την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του πυρηνικού σταθμού Akkuyu που διενεργήθηκε από την Akkuyu Nuclear JSC. Στις 9 Φεβρουαρίου 2017, το ΤΑΕΚ ενέκρινε τις παραμέτρους του εργοταξίου του πυρηνικού σταθμού Akkuyu, μετά τις οποίες, στις 3 Μαρτίου 2017, το ΤΑΕΚ έλαβε αίτηση για άδεια κατασκευής. Στις 19 Οκτωβρίου 2017, η Akkuyu Nuclear JSC έλαβε περιορισμένη άδεια κατασκευής από το ΤΑΕΚ, η οποία είναι το πρώτο βήμα για την απόκτηση άδειας κατασκευής ΠΝ. Στις 10 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης κατασκευής στο εργοτάξιο του πυρηνικού σταθμού Akkuyu με περιορισμένη άδεια κατασκευής που εκδόθηκε από το ΤΑΕΚ. Στο πλαίσιο της περιορισμένης άδειας κατασκευής, εκτελούνται εργασίες κατασκευής και συναρμολόγησης σε όλα τα εξαρτήματα του NPP, εξαιρουμένων των κτιρίων και των κατασκευών που συνδέονται με την ασφάλεια του πυρηνικού νησιού. Στις 3 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η λειτουργία του πρώτου σκυροδέματος στο εργοτάξιο. Σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών μεγάλης κλίμακας για την κατασκευή του πρώτου τουρκικού πυρηνικού σταθμού που κατασκευάζει η ROSATOM. Στις 8 Απριλίου 2020, το πρώτο σκυρόδεμα χύθηκε στην πλάκα θεμελίωσης του αντιδραστήρα Μονάδας 2 του αντιδραστήρα Akkuyu NPP. Τον Μάρτιο του 2021 πραγματοποιήθηκε στο χώρο μια τελετή ανάμνησης της έναρξης της κατασκευής της Μονάδας 3.

Αίγυπτος

Τοποθεσία: τοποθεσία El Dabaa, περιοχή Matrouh στις ακτές της Μεσογείου, Αίγυπτος
Προδιαγραφές έργου: Σύμφωνα με τα συμβόλαια, η ROSATOM θα κατασκευάσει τέσσερις αντιδραστήρες VVER-1200 και θα προμηθεύει πυρηνικά καύσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του εργοστασίου. Η ROSATOM θα εκπαιδεύσει επίσης προσωπικό, θα βοηθήσει τους Αιγύπτιους εταίρους της στη λειτουργία και τη συντήρηση κατά τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου. Ως μέρος της υλοποίησης του έργου El Dabaa NPP, η ROSATOM θα βοηθήσει επίσης την Αίγυπτο στην ανάπτυξη της πυρηνικής της υποδομής, καθώς και στην αύξηση του επιπέδου εντοπισμού του έργου και στην υποστήριξη της Αιγύπτου στην εκπαίδευση πυρηνικών στελεχών και στην προώθηση της δημόσιας αποδοχής της πυρηνικής ενέργειας. Οι εργασίες βασίζονται στη Διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Αιγύπτου (υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2015). Το El Dabaa θα αναφέρεται στη μονάδα 1 του πυρηνικού σταθμού Φάσης ΙΙ του Λένινγκραντ στη δυτική Ρωσία.

Συνεχίζεται