Η ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΝΤΡΙΠΛΑ ΤΟΥ ΛΑΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ … ΣΟΥΤ !

by on 28 September 2013
Η LAVIPHARM  ανακοίνωσε ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «Castalia Laboratoires Dermatologiques Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Φάρμακα – Καλλυντικά» δεν ενέκρινε την απορρόφηση του βιομηχανικού κλάδου της πρώτης και εισφοράς του στη δεύτερη. Η διοίκηση της Lavipharm A.E., μοναδικός μέτοχος της Castalia Α.E., ενημερώθηκε πρόσφατα για επικείμενες εξελίξεις που σχετίζονται με την αλλαγή χρήσεων γης της περιοχής όπου βρίσκονται οι υπό απόσχιση βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, οι οποίες, εφόσον υλοποιηθούν, ενδέχεται, σε βάθος χρόνου,  να επηρεάσουν τα οικονομικά στοιχεία του εισφερόμενου βιομηχανικού κλάδου ή/και την ευελιξία της παραγωγικής δραστηριότητας.

 Όταν πήρε την απόφαση η γενική συνέλευση της Lavipharm για την απόσχιση ο Λαβίδας γνώριζε (με τα στοιχεία του ρεπορτάζ) για την αλλαγή χρήσεων. Ποιοι μέτοχοι οδηγηθήκαν στην προσποίηση ντρίπλα του Λαβίδα ; και που το πάει; όταν μένει στην προσποίηση ντρίπλα … χωρίς το σουτ !