Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΙΝΗΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

by on 11 Αυγούστου 2018

Η εγκατάσταση αιολικού πάρκου και στα Πιέρια Όρη παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία. Η κυβέρνηση επιτρέπει στις κατασκευαστικές εταιρίες να εγκαθιστούν αιολικά πάρκα κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής τους.

Αυτό ουσιαστικά απαντάει η Κομισιόν με εξαιρετική σαφήνεια στην ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας Νίκου Χουντή, που αφορούσε την εγκατάσταση έντεκα ανεμογεννητριών στη θέση Πέντε Πύργοι του νομού Πιερίας. Η απάντηση αυτή της Κομισιόν είναι κρίσιμη γιατί θέτει εκτός νομιμότητας όλες τις αδειοδοτήσεις ανεμογεννητριών σε ορεινούς όγκους Natura, όπως στα Άγραφα.

Στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής, αφού σημείωνε ότι, “στην περιοχή υπάρχουν οικότοποι προτεραιότητας” και ότι “μέρος του εν λόγω έργου θα κατασκευαστεί σε περιοχή Natura 2000”, και τόνιζε ότι “η νομοθεσία απαιτεί την ύπαρξη μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στην προστατευόμενη περιοχή”, ζητούσε “τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος“.

Στην απάντησή της, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι τα Πιέρια Όρη περιλαμβάνονται σε δίκτυο Natura 2000 και για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων απαιτείται η προΰπαρξη μελέτης που να εξετάζει τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των οδών πρόσβασης. Παράλληλα, επισημαίνει την εφαρμογή της συνθήκης του Άαρχους που προβλέπει την ενημέρωση και τη διαβούλευση με το κοινό, και καταλήγει:

“Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε. όσον αφορά τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση κατασκευής αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα”.

Iskra.gr

Be the first to comment!
 
Leave a reply »