Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΘΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ… ΒΛΕΠΕ ΕΛΛΑΔΑ

by on 19 December 2018

Σε προκαταρκτική συμφωνία για να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος, ενισχύοντας την τραπεζική εποπτεία μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών(EBA),κατέληξαν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμφωνία προβλέπει ότι, σαν ύστατη λύση στην περίπτωση πουδεν ενεργήσουν οι εθνικές αρχές, η EBA θα είναι σε θέση να εξαναγκάσει τις μεμονωμένες τράπεζες να λάβουν μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος.

Το κείμενο απαιτεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού τεθεί σε ισχύ.