Η εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας “TETRA DOOEL SKOPJE” στη Β Μακεδονία με προσωπικό 1 ΑΤΟΜΟ, θυγατρική της Βουλγάρικης “GP ENERGY EOOD” θυγατρική με την σειρά της, της “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ” είχε εισπράξεις άνω του 1 δις Μακεδονικών δηναρίων (10 φορές πάνω από το 2020) και ζημίες άνω των 30 εκ Μακεδονικών δηναρίων…

by on 20 June 2022