Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΣΑΙ ΚΥΡΙΑ ΣΟΥΛΑ;

by on 11 May 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.»

Άρθρο 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Ο κύριος Πέτρος μας, ο πρόεδρος, που όρισε η ίδια η Εκκλησία υπόκειται στο Άρθρο 26 περί απαγόρευσης ανταγωνισμού. Και αυτό διότι η θέση του στις εταιρίες που κατέχει παράλληλα εμπίπτουν στις απαγορεύσεις. Όμως η γενική συνέλευση έχει δώσει την άδεια της. Δλδ η Εκκλησία είπε ότι μπορεί ο κύριος Πέτρος μας, να ενεργεί για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Όποιος δεν το κατάλαβε να του το ξαναπούμε.

Αφήστε που ο κύριος Πέτρος μας εμπίπτει στις διαταξεις του 2190 περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΣΑΙ ΚΥΡΙΑ ΣΟΥΛΑ;