Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ (ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ !

by on 31 August 2016

Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκατίας του 90 όταν ένας -τότε- υπουργός, ο Αναστάσιος Πεπονής, εμπνέεται και θεσπίζει τον Νόμο 2190/94, ο οποίος έμελε να μένει γνωστός ως “νόμος Πεπονή”. Αυτός ο νόμος δεν ήταν άλλος από εκείνον που θέσπιζε τον τρόπο εισαγωγής στο Δημόσιο μα και στις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα…

Ο νόμος εκείνος (ο Νόμος Πεπονή) παρά τις όποιες του ατέλειες -μαζί με τις όποιες μεταγενέστερες τροποποιήσεις όπως ο 3812/2009 ή/και ο 4389/2016, ασχέτως αν ήταν κάτω από τις επιταγές της επονείδιστης ΤΡΟΪΚΑ, -ουσιαστικά- ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΑΨΕ να δίνει το περιθώριο στην εκάστοτε κυβέρνηση να προσλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό για θέσεις ευθύνης ιδιαζούσης σημασίας και εξειδίκευσης.

ΕΔΩ η συνέχεια