Η απάντηση του lobbystas στα εξώδικα του Ν. Κοκλώνη

by on 7 February 2023

Με μεγάλη μου έκπληξη μου κοινοποιήθηκαν 2 εξώδικα όχληση-διαμαρτυρία-πρόσκλησή σας, προς το πρόσωπο μου – lobbystas.gr – οι οποίες εν συνόλω βρίθουν αναληθειών και προβαίνουν σε αυθαίρετη ερμηνεία των δημοσιευμάτων που σας αφορούν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.lobbystas.gr.

Ειδικότερα σε απάντηση και αντίκρουση των όλως ψευδών ισχυρισμών σας, οι οποίοι περιέχονται στα εξώδικα όχληση-διαμαρτυρία-πρόσκλησή σας, τους οποίους αρνούμαι εξ ολοκλήρου επαγόμεθα τα εξής:


Στα εν λόγω δημοσίευματα αναπαράγονται αποκλειστικά και μόνο, χωρίς κανέναν σχολιασμό ή υπαινιγμό εκ μέρους μου, στοιχεία νομίμως δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ του Παναμά, της Τουρκίας και στο πτωχευτικό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ή αναπαράγεται κατά λέξει τμήμα του δικού σας εξωδίκου. Ειδικότερα, με μια απλή έρευνα στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, μπορεί οποιοσδήποτε πολίτης, να λάβει γνώση των όσων αποτυπώνονται και στα επίμαχα δημοσιεύματα μου και αφορούν την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα σε ποιες εταιρίες συμμετέχει, είτε ως εταίρος, είτε ως μέτοχος είτε ως διαχειριστής, εάν υπάρχουν άλλες εταιρίες συμφερόντων του, πότε ιδρύθηκαν οι εταιρίες αυτές, τι κεφάλαιο έχουν, τι κύκλο εργασιών έχουν και εάν καταγράφουν κέρδη ή ζημίες κοκ. Συνεπώς, αποτυπώνονται στο δημοσιεύματα μου αποκλειστικά και μόνο αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία έχω αντλήσει από το ΓΕΜΗ κ.τ.λ και στη κυριολεξία δεν υπάρχει κανένας εκ μέρους μου σχολιασμός, ο οποίος θα μπορούσε να υποτεθεί ότι περιέχει συκοφαντική ή δυσφημιστική αναφορά σε σχέση με εσάς.

Πέραν αυτών, και του προφανούς γεγονότος ότι ουδόλως αναφερθήκαμε στο πρόσωπό σας με συκοφαντικούς ή δυσφημιστικούς ισχυρισμούς, όπως αποδεικνύεται και βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα εξής:

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 εδ. α` του άρθρου 14 του Συντάγματος, με τις οποίες ορίζεται ότι καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του κράτους και ότι ο τύπος είναι ελεύθερος, καθιερώνεται η ελευθεροτυπία και συνακόλουθα η ελεύθερη δημοσιογραφία, η οποία, χωρίς να ανάγεται σε δημόσια λειτουργία, πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Τούτο προκύπτει και από το άρθρο 10 § 1 της Συμβάσεως της Ρώμης της 4ης-11-1950 για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή ΕΣΔΑ), όπως κυρώθηκε με το ν. 2329/1953 και με το ν.δ. 53/1974, το οποίο ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει και την ελευθερία γνώμης, καθώς και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών χωρίς την επέμβαση δημόσιων αρχών. Το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας περιλαμβάνει αφενός μεν το δικαίωμα του τύπου να πληροφορεί το κοινό, που εκδηλώνεται ως ελεύθερη έκφραση στοχασμών, ως αδέσμευτη ειδησεογραφία και ως έντονη άσκηση κριτικής και ελέγχου των δημόσιων προσώπων και πραγμάτων, αφετέρου δε, ενόψει και του άρθρου 5 παρ.1 του Συντάγματος, το δικαίωμα κάθε προσώπου να πληροφορείται, δηλαδή να ενημερώνεται τακτικά και ελεύθερα για κάθε πολιτικό, κοινωνικό ή άλλο θέμα εν γένει που τον ενδιαφέρει. Με άλλα λόγια τα Μ.Μ.Ε. κατά το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ έχουν καθήκον να ενημερώνουν το κοινό για υποθέσεις και θέματα που έχουν δημόσιο ενδιαφέρον και αντίστοιχα το κοινό έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για ζητήματα και υποθέσεις γενικού ενδιαφέροντος. Ειδικά εφόσον πρόκειται για πρόσωπα της δημόσιας ζωής ή θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος, η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού είναι εντονότερη. Για το λόγο αυτό το ΕΔΔΑ αναγνωρίζει το ρόλο των δημοσιογράφων ως δημόσιων φρουρών (“public watchdogs”) αναγνωρίζει δηλαδή την ελεγκτική λειτουργία του Τύπου, η οποία  καλύπτει τη δυνατότητα του να στηλιτεύει τα κακώς κείμενα με τη δημοσιοποίηση και δημόσια κριτική τους (βλπ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Aνθρώπου [ΕΔΔΑ] υπόθεση Ι.ingens κατά Αυστρίας – Προσφυγή υπ` αριθ. 9815/1982, ΣτΕ 3880/2002 NoΒ 2003 1987, AΠ 788/2000 Ελλ.Δνη 42.162, ΕφΑθ 7451/2006 ΔΕΕ 2007.578. ΕφΘεσ 1730/2003 Αρμ 2004.1398, ΕφΑθ 9975/1986 ΕλλΔΔνη 28.299 με σημ. Κρουσταλάκη, ΠολΠρΞάνθης 130/2007 δημοσιευμένη στην τράπεζα νομικών πληροφοριών NOMOΣ).

Είναι, επομένως, προφανές ότι επιτελείτε δημοσιογραφικό έργο, το οποίο μάλιστα προστατεύεται συνταγματικά, νομοθετικά και υπερνομοθετικά, αποτυπώνοντας την αλήθεια, ειδικά δε για θέματα που έχουν δημόσιο ενδιαφέρον ή αφορούν δημόσια πρόσωπα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, αποτελεί καθήκον δικό μας και δικαίωμα του κοινού να λαμβάνει αντικειμενική γνώση και ενημέρωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι αρνούμαι λέξη προς λέξη τις εξώδικες όχληση- δήλωση- καταγγελία σας προς εμού και σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως ανασκευάσετε τα όσα ψευδή αναφέρονται στο κείμενο αυτής, περί δήθεν συκοφαντικών, υβριστικών και δυσφημιστικών ισχυρισμών, δεδομένου ότι τα ως άνω δημοσιεύματά μας έχουν βασιστεί σε αντικειμενικά και μόνο δεδομένα, χωρίς κανέναν εκ μέρους σχολιασμό ή υπαινιγμό εκ μέρους μας.