Η …. αμαρτωλή POST BANK Green Institute Α.Ε

by on 12 January 2014

Εχει ενδιαφέρον η διεξοδικότερη παρακολούθηση μίας από τις ΄΄ θυγατρικές΄΄ που συστήθηκαν την επίμαχη περίοδο.

Η μία εξ αυτών συστάθηκε άμεσα τον Αύγουστο (οι άλλες δύο δεν έχουν συσταθεί μέχρι σήμερα) και έλαβε την επωνυμία Post Bank Green Institute Α.Ε., για να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Το καταστατικό έχει διάφορες δραστηριότητες από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διοργανώσεις συνεδρίων, μέχρι εμπορία ρύπων και επενδύσεις -μέσω θυγατρικών- στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες.

Αυτά δεν έγιναν άμεσα γνωστά, ως όφειλε να κάνει μια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, όπως το Τ.Τ. Δεν υπήρξε ιδιαίτερη ανακοίνωση, πράγμα σπάνιο ακόμα και για τον πρώην πρόεδρο, Αγγ. Φιλιππίδη, όταν επί των ημερών του η τράπεζα ανακοίνωνε μέχρι και τη συμμετοχή της σε συνέδρια και εκθέσεις.

Η ίδρυση της νέας εταιρείας γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό τον Νοέμβριο του 2009, δηλαδή τρεις μήνες μετά τη σύστασή της, όταν το Τ.Τ. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ήταν 500.000 ευρώ με τη συμμετοχή του Τ.Τ. να ορίζεται σε 50%.

* Το υπόλοιπο 50% των μετοχών απέκτησε ένα νομικό πρόσωπο, η εταιρεία C&C International, συμφερόντων του επιχειρηματία Κ. Γριβέα.

* Ο ίδιος επιχειρηματίας ορίστηκε και διευθύνων σύμβουλος με αποκλειστικό δικαίωμα υπογραφής για τα πάντα.

* Ως έδρα της νέας εταιρείας ορίστηκε η Μεταμόρφωση της Αττικής, που αποτελεί έδρα και των άλλων επιχειρήσεων του Κ. Γριβέα.

Στο διοικητικό συμβούλιο του «πράσινου ινστιτούτου» (Green Institute) βρέθηκε ο Εμμανουήλ Κελαϊδάκης, μέλος διοικητικού συμβουλίου της Εγνατίας Οδού Α.Ε. (διορίστηκε από τον τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργο Σουφλιά). Ο ίδιος διετέλεσε και μέλος του Ινστιτούτου «Κων. Καραμανλής», καθώς επίσης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Εναλλακτική Ενέργεια Α.Ε. (Σ.Σ..: είναι η εταιρεία που ήρθε στη δημοσιότητα με αφορμή τη μίσθωση οικοπέδου ιδιοκτησίας της οικογένειας του πρώην υπουργού Ευριπίδη Στυλιανίδη για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου)».

 κρατήστε τις πληροφορίες, καθώς συνδέεται με υπόθεση που ΄΄ανοίγει΄΄ άμεσα.

 – ο λουμπινιάρης.-