ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ…

by on 5 December 2016

Από το «σκάνερ» της εφορίας θα περάσουν 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι αφού από τον ερχόμενο Ιούνιο με την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου όσοι έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου θα κληθούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, ακόμα και μετρητά μεγάλης αξίας που κρύβουν… στα στρώματα και τα σεντούκια.

Το «χτίσιμο» του ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2012 όταν το υπουργείο Οικονομικών άρχισε να συγκεντρώνει σε ηλεκτρονική μορφή στοιχεία που διαμορφώνουν το οικονομικό και καταναλωτικό προφίλ κάθε φορολογούμενου με στόχο να προσδιορίζεται με ακρίβεια το φορολογητέο εισόδημά του, αλλά και να αποκαλύπτονται κρυφά και αδήλωτα εισοδήματα. Τώρα γίνεται το επόμενο βήμα με την ένταξη του έργου στα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Το έργο της δημιουργίας του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία κατόπιν διαγωνισμού και θα αρχίσει να εκτελείται από τον Ιούνιο του 2017 με στόχο να λειτουργεί πλήρως τον Οκτώβριο του 2018.

ΕΔΩ η συνέχεια