ΖΑΜΠΟΝΑΚΙ ΑΛΟΓΙΣΙΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΧΣ. ΒΛΕΠΕΙΣ ΝΙΚΑΣ …

by on 29 Ιουνίου 2013
Η εταιρία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ , σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 20/6/2013 γνωστοποίησης, που έλαβε από τον μέτοχο ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ΕΤΕ την 19η  Ιουνίου 2013 απώλεσε έμμεσα 2.425.630 μετοχέςεκδόσεως της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,99% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, λόγω της εξ ολοκλήρου κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank Ergasias Α.Ε. από το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ως εκ τούτου το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας που κατέχει σήμερα η ΕΤΕ ανέρχεται σε 0%.


ΤΧΣ και ΝΙΚΑΣ πάντα δίπλα στον Έλληνα …

Be the first to comment!
 
Leave a reply »