ΕYΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ …

by on 24 Δεκεμβρίου 2012

 

               Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν,
               τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον,
               εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν·
               ὅθεν θεογνωσίας πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες,
               ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες, δοξολογοῦμέν σε,
                                  Φιλάνθρωπε.

 

Be the first to comment!
 
Leave a reply »