ΕYΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ …

by on 24 December 2012

 

               Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν,
               τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον,
               εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν·
               ὅθεν θεογνωσίας πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες,
               ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες, δοξολογοῦμέν σε,
                                  Φιλάνθρωπε.