Ε.Κ.: ΠΟΙΟΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ;

by on 21 August 2011
Κοροϊδία η απόφαση για απαγόρευση ανοιχτών πωλήσεων όταν κάποιοι το κάνουν με τη σφραγίδα του νόμου.
Η ίδια απόφαση εξαιρεί τους ειδικούς διαπραγματευτές στους οποίους επιτρέπει το short με σκοπό την κάλυψη ή αντιστάθμιση κινδύνου”.
Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
«Άρθρο 1
Απαγόρευση Ανοικτών Πωλήσεων
1. Απαγορεύονται οι ανοικτές πωλήσεις μετοχών  ή Διαπραγματεύσιμων Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων εισηγμένων  στην  αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής μετοχές), ανεξαρτήτως του τόπου κατάρτισης των συναλλαγών (οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ ή 2 εξωχρηματιστηριακά). Ως ανοικτές πωλήσεις νοούνται οι πωλήσεις μετοχών που διακανονίζονται από διαθέσιμα μετοχών προερχόμενα από συναλλαγές χρηματοδότησης (δανεισμού) τίτλων.
2.  Η απαγόρευση της παραγράφου 1 καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά).
3.  Η απαγόρευση  του άρθρου αυτού  δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 5.»
Τι αναφέρει το άρθρο 5 (α) και (β);
 Άρθρο 5 

Ειδικοί Διαπραγματευτές

Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις των άρθρων 1, 2 και 4
(α) οι Ειδικοί Διαπραγματευτές επί μετοχών για συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης και (β) οι Ειδικοί Διαπραγματευτές επί παραγώγων της οργανωμένης αγοράς ή επί μεριδίων ΔΑΚ όταν οι συναλλαγές τους ανοικτής πώλησης αφορούν μετοχές οι οποίες αποτελούν υποκείμενη αξία του παραγώγου ή μετοχές οι οποίες συμμετέχουν σε δείκτη που αποτελεί υποκείμενη αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων ως προς τα οποία έχουν αναλάβει υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης και με σκοπό την κάλυψη ή αντιστάθμιση κινδύνου.