Εύφορη…λεκάνη του Στρυμόνα: Αυξημένη ρύπανση στην ταφρολεκάνη και με… Αρσενικό, που συνδέεται με καρκίνο του δέρματος, των πνευμόνων καθώς και άλλους πολλούς, πολλούς καρκίνους…

by on 3 June 2022

Κύρια πηγή ρύπανσης είναι η διάχυτη ρύπανση που προέρχεται από τις αγροτικές δραστηριότητες, στη λεκάνη του Στρυμόνα και δευτερεύουσα η παρουσία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων όπως επίσης και η μη επεξεργασία των αστικών λυμάτων που διοχετεύονται ανεξέλεγκτα σε επιφανειακούς και υπόγειους αποδέκτες. Η νιτρορύπανση αυτή δεν σχετίζεται με υδροθερμική δράση.

Με βάση την έρευνα του ΙΓΜΕ (2010), σε ένα μεγάλο αριθμό σημείων στην ταφρολεκάνη, εντοπίζονται κατά θέσεις αυξημένες συγκεντρώσεις ΝΟ3 , που ταυτίζονται με την παλαιότερη έρευνα του Καλλέργη (1999). Από την εκτεταμένη έρευνα του ΙΓΜΕ προέκυψαν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά στην ποιότητα των υπόγειων νερών. Εντοπίζονται κατά θέσεις ΜΕΓΑΛΕΣ σχετικά συγκεντρώσεις μετάλλων και ιχνοστοιχείων, όπως του Mn του Fe και του As κ.α

Συνεχίζεται