ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ! ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΛΩΣΕ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (NPL)…

by on 15 February 2017

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να επιβάλει δεσμευτικές υποχρεώσεις σε μία τράπεζα, εάν θεωρήσει ότι δεν μειώνει αρκετά γρήγορα τον όγκο των «κόκκινων» δανείων της, δήλωσε η αξιωματούχος της ΕΚΤ που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην Ευρωζώνη.

«Εάν η αξιολόγηση των εποπτικών Αρχών, που στηρίζεται σε μέτρα σύγκρισης, διαπιστώσει ότι ορισμένες στρατηγικές για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν είναι αρκετά φιλόδοξες ή ότι δεν εφαρμόζονται κατάλληλα, θα εξετάσουμε πρόσθετα μέτρα κατά περίπτωση», δήλωσε η Σάρον Ντόνερι, επικεφαλής της ομάδας της ΕΚΤ για τον καθορισμό των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τα NPL.

«Έχουμε ήδη διαθέσιμα τα νομικά εργαλεία, αν χρειασθεί, για παράδειγμα οι προσδοκίες μπορούν να μετατραπούν σε δεσμευτικές υποχρεώσεις και να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο της Εποπτικής Διαδικασίας Ελέγχου και Αξιολόγησης», πρόσθεσε.

Πρώτο Θέμα