ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ

by on 30 January 2018

Ένα βήμα πριν την θέσπιση θέσης Ευρωπαίου Εισαγγελέα, δηλαδή ενιαίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως προκύπτει από τις εργασίες του άτυπου  Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, στο πλαίσιο της βουλγαρικής προεδρίας της ΕΕ ο διάλογος για το συγκεκριμένο θέμα έχει ολοκληρωθεί. Στο συμβούλιο συμμετείχε ο υπουργός Δικαιοσύνης Στ. Κοντονής ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, μέσω της πρόβλεψης αρμοδιοτήτων με σαφήνεια, προς αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων. Επιπλέον, τόνισε πως ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής να έχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και μητρώα που τηρούνται από τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η Ελλάδα προγραμματίζει την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων έως τον προσεχή Ιούνιο.

Εξάλλου, ο κ. Κοντονής τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της διαδικασίας κήρυξης της εκτελεστότητας για όλες τις αποφάσεις σε υποθέσεις γονικής μέριμνας, καθώς και τη βελτίωση και επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής παιδιού σε υποθέσεις απαγωγής. Όπως εκτιμά ο ίδιος, θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια για δημιουργία απλών και σαφών κανόνων ώστε να μην παρέχεται η δυνατότητα σε κράτη-μέλη όπου μια απόφαση εκτελείται να αξιολογούν με βάση τα εθνικά τους κριτήρια τις αποφάσεις των υπολοίπων κρατών-μελών, καθώς τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, η Vera Jourova, Επίτροπος αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, ενημέρωσε τους Υπουργούς για τις εξελίξεις στα πεδία των αποδεικτικών στοιχείων που τηρούνται σε ηλεκτρονικά συστήματα και της αντιμετώπισης της ρητορικής του μίσους στο Διαδίκτυο, με έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμη, έγιναν τοποθετήσεις σχετικά με την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Εκτέθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και κατέστη σαφές ότι είναι απαραίτητη η επιτάχυνση του νομοθετικού έργου προς αυτή την κατεύθυνση, παρά το αχαρτογράφητο του σχετικού πεδίου.

Του Παναγιώτη Στάθη -capital