ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ WORLD ECONOMIC FORUM 2018: Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ OUAGADOUGOU. ΣΟΥΛΑ ΜΟΥ ΠΕΦΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ !

by on 18 October 2018

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του World Economic Forum και όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Global Competitiveness Report 2018-2019, η Ελλάδα έχει την ίδια βαθμολογία με την Burkina Faso με πρωτεύουσα την Ouagadougou…

Ειδικότερα

Δικαστική ανεξαρτησία

Στη χώρα σας, πόσο ανεξάρτητο είναι το δικαστικό σύστημα από τις επιρροές της κυβέρνησης, των ατόμων ή των εταιρειών; [1 = δεν είναι καθόλου ανεξάρτητο. 7 = εντελώς ανεξάρτητο]

Judicial independence

In your country, how independent is the judicial system from influences of the government, individuals, or companies? [1 = not independent at all; 7 = entirely independent]

Ελλάδα και Burkina Faso βαθμολογούνται στο 3,6

Χώρες όπως το Πακιστάν, το Λάος, η Σρι Λάνκα, η Σουαζιλάνδη, η Κάμπια  βρίσκονται πιο ψηλά στην κατάταξη…