ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ …

by on 22 November 2011

Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.052.500 ευρώ κατ’ εφαρμογήν της νομοθεσίας για «την προστασία των καταναλωτών» επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε 77 επιχειρήσεις για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, διάθεση στην αγορά ανασφαλών προϊόντων και άλλες παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.
Ειδικότερα: 

1) Στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας COSMOTE και VODAFONE επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000 ευρώ στην κάθε μία για χρήση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής και αδιαφανών συμβατικών όρων κατά την εισαγωγή υπηρεσιών διαδικτύου. Οι εταιρίες προέβησαν στην αυτόματη εισαγωγή προγράμματος υπηρεσιών διαδικτύου στους κατόχους-συνδρομητές τους, χωρίς προηγουμένως να τους έχουν ενημερώσει επαρκώς για τον καινούριο τρόπο χρέωσης και για τους κινδύνους επιπλέον χρεώσεων που οι υπηρεσίες αυτές επιφυλάσσουν, ιδίως για τους συνδρομητές που κατέχουν συσκευές smart phone.
2) Σε βάρος πέντε εταιριών παραγωγής και εμπορίας στρωματοποιίας (MEDIA STROM, CANDIA STROM, ΕΛΙΤ STROM, IDEAL STROM, GRECO STROM) επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 110.000 ευρώ, επειδή κατά την προώθηση των προϊόντων τους στους καταναλωτές χρησιμοποιούσαν το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οικολογικούς χαρακτηρισμούς, χωρίς να διαθέτουν πιστοποίηση από αρμόδιες αρχές και ως εκ τούτου παραπλανούσαν τους καταναλωτές ως προς τις οικολογικές ιδιότητες των προϊόντων τους.
3) Σε βάρος επιχείρησης χονδρικού εμπορίου (LA MELUSINE HELLAS) επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ επειδή κατά την προώθηση προϊόντων της παραπλανούσε τους καταναλωτές ως προς τις ιδιότητές τους σχετικά με την προστασία από την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς να αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί της.
4) Σε βάρος έξι εταιριών εισαγωγής και εμπορίας προϊόντων επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 91.000 ευρώ, επειδή διέθεταν στην αγορά μη ασφαλείς αναπτήρες (50.000 ευρώ στη ZAKOMA A.E., 20.000 ευρώ στη ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., 20.000 ευρώ στην Ι.Τερπουικίδης & ΣΙΑ).
5) Σε βάρος δύο εταιριών πετρελαιοειδών και είκοσι πέντε επιχειρήσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 78.500 ευρώ για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών καυσίμων, σε μία εξ αυτών (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) καθ’ υποτροπή πρόστιμο 30.000 ευρώ.
6) Σε βάρος δεκαπέντε επιχειρήσεων εισαγωγών και εμπορίας επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 36.500 ευρώ για διάθεση στην αγορά προϊόντων laser κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.
7) Σε βάρος πέντε ινστιτούτων αισθητικής και αδυνατίσματος (BODYLINE) επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 48.000 ευρώ, επειδή δεν προέβησαν σε επιστροφή χρημάτων στους καταναλωτές, ως όφειλαν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
8) Σε βάρος δύο εταιριών λιανικού εμπορίου επιβλήθηκαν πρόστιμα 15.000 ευρώ, επειδή διέθεταν στην αγορά κράνη χωρίς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα και χωρίς το σχετικό διεθνές σήμα έγκρισης, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται μη ασφαλή για χρήση από τους καταναλωτές.
9) Σε βάρος εταιρίας εμπορίας βιβλίων επιβλήθηκε πρόστιμο 12.000 ευρώ, γιατί διαφήμιζε την πώληση ηλεκτρονικών μέσω διαδικτύου προϊόντων, για τα οποία δεν υπήρχε επάρκεια διαθεσίμων.
10) Σε βάρος δέκα τεσσάρων επιχειρήσεων επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 41.500 ευρώ για διάφορες αιτίες, όπως ανακριβείς ισχυρισμούς κατά την προώθηση των προϊόντων τους, ανασφαλή ενδύματα, ασαφείς όρους εγγύησης, διάθεση σχολικών ειδών που δεν πληρούσαν προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας, μη ενημέρωση για το δικαίωμα υπαναχώρησης, είσπραξη προκαταβολής σε συμβάσεις εκτός καταστήματος.
Ας επισημανθεί ότι η παρούσα ανακοίνωση είναι η όγδοη της ΓΓΚ για επιβολή προστίμων μέσα στο τρέχον έτος. «Οι παραπάνω αποφάσεις επιβολής προστίμων επιβεβαιώνουν τον σταθερό και αδιάλειπτο προσανατολισμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στην ουσιαστική άσκηση της εποπτείας της αγοράς για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος.