«ΕΣΚΑΣΕ» Η GUARDIAN TRUST. ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΜΑΣ…

by on 11 Δεκεμβρίου 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι αποφάσισε, την προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «Guardian Trust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ».

Η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή, αναφέρει η Κεφαλαιαγορά.

Euro2day

ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΜΑΣ…

 

Be the first to comment!
 
Leave a reply »