ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ DISTRESS FUNDS…ΠΑΤΡΙΩΤΗ.

by on 29 August 2015

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα που δημοσίευσε η PwC, οι Ευρωπαϊκές τράπεζες απαλλάσσονται από τα ανεπιθύμητα χαρτοφυλάκιά τους με ταχύτητα ρεκόρ. Στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, οι συναλλαγές έχουν ολοκληρωθεί για χαρτοφυλάκια ονομαστικής αξίας περίπου 55 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση ύψους 20% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014.

Ο Richard Thompson, επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου του παγκόσμιου δικτύου της PwC, σχολίασε: «Ο όγκος των συναλλαγών στην αγορά σήμερα είναι μεγαλύτερος από ποτέ, ενώ δεν διαφαίνονται σημάδια κάμψης στους επόμενους 12-18 μήνες. Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν στα χέρια τους περίπου 2 τρισ. ευρώ ανεπιθύμητων δανείων,κάτι που σημαίνει ότι η προσφορά δανειακών χαρτοφυλακίων στην αγορά δεν αναμένεται να στερέψει σύντομα».

Ο Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Partner, Financial Services Industry Specialist, σχολίασε: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας που συμφωνήθηκε πρόσφατα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων εταίρων της, τονίζει ότι η ανάγκη διευθέτησης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων των ελληνικών τραπεζών είναι από τα βασικά σημεία της στρατηγικής για την διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, για την βιωσιμότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και παράλληλα για την προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (NPLs) των ελληνικών τραπεζών τα οποία υπόκεινται αυτήν την στιγμή σε αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκτιμάται ότι πιθανώς να ανέρχονται σε περίπου ?100 δισ. από ένα σύνολο δανείων ονομαστικής αξίας ?210 δισ.

Α π ό  το 2016 και μ ε τ ά , αναμένεται ότι θα υπάρξει μ ε γ ά λ η  κινητικότητα όσον αφορά τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από τις τράπεζες και από άλλους εξειδικευμένους φορείς εφόσον υπάρξει οικονομική σταθερότητα και εφαρμοστούν τα νομοσχέδια και οι διαδικασίες όπως αυτά προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας».

  …Πάσχο μου, πατριώτες, τα καλύτερα έχουν έρθει.