ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 18.700 ΝΕΑ ΛΟΥΚΕΤΑ. ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 34.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…

by on 27 Μαρτίου 2017

Δραματικές είναι οι προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής αγοράς, η οποία κάθε μέρα που περνάει βυθίζεται βαθύτερα στην ύφεση. Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα κλείσουν 18.700 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ παράλληλα θα χαθούν και περίπου 34.000 θέσεις εργασίας. Ενδεικτικό της ασφυξίας που επικρατεί, 4 στις 10 επιχειρήσεις (ποσοστό 40,3%) θεωρούν αρκετά και πολύ πιθανό ότι θα κατεβάσουν ρολά το επόμενο διάστημα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό για τους αυτοαπασχολούμενους (57,4%)…

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ η πολιτική λιτότητας αποτρέπει ή καθυστερεί επενδυτικές πρωτοβουλίες σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας που δυνητικά θα απέδιδαν πολλαπλασιαστικά σε ένα διαφορετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, περισσότερο φιλικό στην ανάπτυξη. Παράλληλα, ανεπαρκής παραμένει η ιδιωτική χρηματοδότηση και απουσιάζουν τα κατάλληλα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ, περιορισμένες είναι οι δυνατότητες κινητοποίησης επενδυτικών ροών μέσα από δημόσια προγράμματα επενδύσεων.

Το ασφυκτικό περιβάλλον επιτείνει η αβεβαιότητα που προκαλεί η ατέρμονη διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς, η οποία εκτιμάται ότι θα πλήξει κυρίως τις πιο ευάλωτες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους.

Η ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για την επαναφορά του οικονομικού κλίματος σε θετική τροχιά. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει η ΓΣΕΒΕΕ θα πρέπει να επισπευστούν οι πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους (εξωδικαστικός μηχανισμός, κώδικας δεοντολογίας, επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης), χωρίς επιπρόσθετη γραφειοκρατία, πολύπλοκους μηχανισμούς και αποκλεισμούς επιχειρήσεων. Σήμερα, τα κόκκινα δάνεια προς τις τράπεζες ανέρχονται στα 107,8 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία υπερβαίνει τα 120 δισ.

Προβληματισμός υπάρχει και για τα αποτελέσματα που θα έχει η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Όπως επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ, παρότι η έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα συντελέσει στην εξομάλυνση του οικονομικού κλίματος- τα οφέλη της δεν αναμένεται να διαχυθούν άμεσα στο σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας. Μάλιστα, πάνω από τέσσερις στις πέντε μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται εκτεθειμένες σε πιστωτικούς κινδύνους, παρουσιάζουν κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργούν με ορίζοντα συρρίκνωσης και όχι επέκτασης.

Ο οικονομικός δυισμός που διατρέχει το φάσμα της πραγματικής οικονομίας, έχει προκαλέσει έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ εδραιώνει τις ευέλικτες μορφές εργασίας και τις άτυπες μορφές απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η πλήρης εφαρμογή του πρώτου πακέτου υφεσιακών μέτρων (αύξηση φόρων σε νησιά, αύξηση σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αυξημένος φορολογικός συντελεστής κερδών) και η προσδοκία ψήφισης και εφαρμογής ενός δεύτερου επιμηκυνόμενου προγράμματος λιτότητας φαίνεται ότι επιδρά ανασταλτικά στις αναπτυξιακές προοπτικές, γεγονός που ήδη αποτυπώθηκε στην πρόσφατη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για τη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας (δ’ τρίμηνο του 2016, -1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015). Αντίστοιχα, δεν αναμένονται θεαματικές μεταβολές στο πρώτο εξάμηνο του 2017, εκτός αν μεσολαβήσουν σημαντικές εξωγενείς κατά βάση, εξελίξεις στην οικονομία. Με τα υφιστάμενα δεδομένα, το σενάριο πρόβλεψης για αύξηση του ΑΕΠ πάνω από 2,5% στο 2017 φαίνεται να μην είναι ρεαλιστικό.

Ποσοτική χαλάρωση

Αναφορικά με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκτιμάται ότι η υπαγωγή των ελληνικών ομολόγων θα αποτελέσει κυρίως ένα σήμα επαναφοράς του αξιόχρεου της οικονομίας, παρά μια ουσιαστική παρέμβαση που θα δώσει ώθηση στην πραγματική οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η μακροοικονομική βελτίωση της θέσης της χώρας αναπόφευκτα συνδέεται με την οριστική μεσοπρόθεσμη διευθέτηση του χρέους, την αλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και τον τερματισμό διαφόρων ακραίων σεναρίων για αποπομπή της χώρας από την Ευρωζώνη.

Σε αυτό το διαπιστωτικό πλαίσιο επανέρχονται στην επικαιρότητα οι θέσεις διεθνών εμπειρογνωμόνων και οικονομικών αναλυτών που διατυπώθηκαν στο παρελθόν -μάλιστα μερικοί εξ αυτών προέρχονται και από τους κόλπους των επίσημων πιστωτών της χώρας (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ευρωπαϊκά ινστιτούτα)- οι οποίοι είχαν προειδοποιήσει τις πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης, του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και τις ελληνικές κυβερνήσεις για την ανάγκη ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του χρέους πριν από την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων προσαρμογής.

Η ανάγκη αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους επαναδιατυπώθηκε στην 5η Ενδιάμεση Έκθεση που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής με τίτλο «Η παγίδα του χρέους», όπου επιχειρείται να αναλυθεί η αρνητική επίδραση που ασκεί η ανακύκλωση του χρέους στις προοπτικές μεγέθυνσης. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, από την αρχή της κρίσης και της υπαγωγής στο μηχανισμό στήριξης, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είχε αναφερθεί στην ανάγκη έγκαιρης ρύθμισης των δημοσιονομικών υποχρεώσεων σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο πριν την εφαρμογή του εμπροσθοβαρούς προγράμματος προσαρμογής, το οποίο ενώ επέβαλλε όρους δημοσιονομικής πειθαρχίας, τελικά εξουδετέρωσε κάθε επενδυτική προοπτική, ακυρώνοντας ορισμένες θετικές πτυχές του προγράμματος.

Πρωτοβουλίες

Σύμφωνα με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες, στο περιορισμένο δημοσιονομικό και πολιτικό χώρο που διαθέτει ώστε α) να μειώσει μεσοπρόθεσμα τη φορολογική επιβάρυνση, ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις β) να διορθώσει ορισμένες στρεβλές πτυχές του νέου ασφαλιστικού, ιδιαίτερα στα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια γ) να θέσει σε λειτουργία ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων και υποχρεώσεων δ) να αξιοποιήσει όλες τις χρηματοοικονομικές ευκαιρίες ώστε να προκαλέσει νέες επενδύσεις και θέσεις απασχόλησης.

ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Σε ελεύθερη πτώση η κατανάλωση

Άσχημα είναι τα «μαντάτα» και από το μέτωπο της κατανάλωσης. Σύμφωνα με στοιχεία της IRI, την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου παρατηρήθηκε καθίζηση των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε πρωτοφανή επίπεδα της τάξης του 15% (!). Το σοκ στην αγορά είναι μεγάλο, με δεδομένο ότι η πτώση των πρώτων ημερών του Μαρτίου, έρχεται σε συνέχεια των αρνητικών επιδόσεων του Φεβρουαρίου (-2,9%) και του Ιανουαρίου (-10%). Δυσοίωνες είναι προβλέψεις και για το υπόλοιπο του 2017, με την εταιρεία ερευνών να προβλέπει υποχώρηση των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ κατά 3,6% στο σύνολο του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις, τύπου «Μαρινόπουλου».

imerisia

Be the first to comment!
 
Leave a reply »