ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΤΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ …

by on 27 February 2012
Το  euribor 3 μηνών έκλεισε στο 0,9970. Τα 10ετη ομόλογα για Ισπανία και Ιταλία πτωτικά στο 5,01% και 5,42%. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η διατραπεζική προεξοφλεί νέα πτώση επιτοκίου.