ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

by on 22 April 2015

Aγαπητέ Lobbystas   σε  διαβάζουμε  καθημερινά και  αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες από σένα που μας βοηθούν στον αγώνα μας τόσο κατά του ΤΑΙΠΕΔ γενικότερα όσο και για τη διάσωση του Ελληνικού ειδικότερα.

Ιδιαίτερα τα όσα έγραψες για τα 28 κτίρια και την ΠΑΝΓΑΙΑ αποτέλεσαν υλικό για τη σύνταξη εξωδίκου και μηνυτήριας αναφοράς από εμάς και στα συνημμένα υπάρχουν τα δημοσιεύματα σου.

Σου στέλνουμε και εμείς το έγγραφο  που αποστείλαμε σε όλους τους βουλευτές και υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο αναφέρεται διεξοδικά σε όλα τα νομικά αλλά και πρακτικά προβλήματα που συνδέονται με την περίφημη σύμβαση του Ελληνικού, η οποία σημειωτέον δεν είναι σε ισχύ παρόλο που έχει υπογραφεί από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς απαιτείται και έγκριση από τη Βουλή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Προς τους/τις  βουλευτές/τριες ΣΥΡΙΖΑ

Η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, έχοντας αγωνιστεί πολλά χρόνια για τη διαφύλαξη του δημόσιου ακινήτου τ. Αεροδρομίου Ελληνικού και Παραλίας Αγίου Κοσμά έκτασης 6.240 στρ., έχει παρακολουθήσει τις νομικές διαστάσεις του θέματος, τις οποίες κρίνει σκόπιμο να κάνει γνωστές στους βουλευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ, για να συμβάλλει θετικά στην προσέγγιση από την πλευρά τους του θέματος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία το σχέδιο σύμβασης που έχει  υπογραφεί από το ΤΑΙΠΕΔ είναι διάτρητο, επομένως δεν μπορεί να κυρωθεί από τη Βουλή. 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

Το τελευταίο διάστημα ασκούνται πολλές πιέσεις στην κυβέρνηση να προχωρήσει τη διαδικασία κύρωσης της σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού τόσο από ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ όσο και από εγχώρια συμφέροντα. Όμως, το σχέδιο σύμβασης για το Ελληνικό είναι διάτρητο από κάθε άποψη και, παρόλο που φέρει την υπογραφή του ΤΑΙΠΕΔ, δεν ισχύει. Σύμφωνα με την από 27.2.2014 Πράξη 7 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 54 Δ 27-2-2014), με θέμα «Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», «όρος για να τεθεί η Σύμβαση σε ισχύ αποτελεί η με νόμο κύρωσή της από τη Βουλή των Ελλήνων».

Η εκποίηση της δημόσιας γης του Ελληνικού είναι χαριστική, γίνεται με σκανδαλώδεις, αδιαφανείς διαδικασίες και παραβίαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δεσμεύει το Ελληνικό κράτος με προϋποθέσεις (αναβλητικές αιρέσεις) πιθανόν απραγματοποίητες.

Η Επιτροπή δίνει στη δημοσιότητα ορισμένες αιτιάσεις νομιμότητας με βάση τις οποίες η υπογραφή σχεδίου σύμβασης από το ΤΑΙΠΕΔ είναι άκυρη.

 Α.  Εκποίηση έναντι πινακίου φακής

Με λογιστικές αλχημείες εμφανίζεται το τίμημα που δίνει η εταιρεία να είναι 915 εκατ. ευρώ. Εάν όμως αφαιρέσουμε τους τόκους που δεν καταβάλλονται, καθώς αρχικά θα δοθεί μόνο το 1/3 του ποσού και τα υπόλοιπα σε βάθος χρόνου, προκύπτει ότι θα καταβληθούν τελικά μόλις 426 εκατ. ευρώ. Να σημειώσουμε ότι μόνο τα Ολυμπιακά Ακίνητα που περιλαμβάνονται στο χώρο έχουν εκτιμηθεί σε 343 εκατ. €. Το σκάνδαλο όμως δεν σταματά εδώ. Καθώς ο «επενδυτής» μπορεί να πουλήσει μέρος της έκτασης, η Lamda Development θα μπορεί να βγάλει τελικά το πενιχρό τίμημα που θα πληρώσει για την αγορά του Ελληνικού.

Πρόσφατα το ΤΕΕ εκτίμησε ότι η επενδυτική αξία του Ελληνικού είναι 3 δισεκατομμύρια €, σύμφωνα με το σχέδιο αξιοποίησης της συνολικής έκτασης και τη μελέτη της «Ελληνικό ΑΕ», βάσει των οποίων έγινε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η δε πραγματική αξία του ακινήτου ξεπερνά τα 10 δις €.

Σχετικά με το χαμηλό τίμημα διεξάγει έρευνα η Εισαγγελία Διαφθοράς για απιστία του ΤΑΙΠΕΔ σε βαθμό κακουργήματος.

Β.  Αδιαφανείς σκανδαλώδεις διαδικασίες

Σύμφωνα με το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που με την 197/2014 Πράξη του έκρινε ότι «κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης» γιατί α) η προκήρυξη του διαγωνισμού έπρεπε να απευθύνεται και σε φυσικά και όχι μόνο σε νομικά πρόσωπα και β) η προκήρυξη προέβλεπε την πώληση του 70% των μετοχών της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» (στην οποία ανήκει το 100% των δικαιωμάτων επιφανείας και το 30% των δικαιωμάτων κυριότητας έκτασης 6.203 στρεμμάτων και των επ’ αυτών εγκαταστάσεων), ενώ τελικά παραχωρείται το 100% των μετοχών της Εταιρείας, έχουμε αλλαγή των όρων διακήρυξης από τη μια φάση του διαγωνισμού στην άλλη.

Γ.  Οι παραβιάσεις της εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Η παραβίαση του Ελληνικού συντάγματος αφορά στην πώληση κοινοχρήστων πραγμάτων που ανήκουν στη δημόσια κτήση : μαρίνα, δάσος. Το Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας του Αγίου Κοσμά είναι λιμένας και δεν μπορεί να παραχωρείται κατά κυριότητα. Επιπλέον, ο Ν4062/2012 με τους υψηλούς συντελεστές δόμησης και τις εντατικές χρήσεις που επιτρέπει για τον χώρο της παραλίας και του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος και το περιβαλλοντικό κεκτημένο. Οι παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αφορούν

  1. Στη μη εφαρμογή του άρθρου 107 και επ. της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (πρωτογενούς δικαίου της Ε.Ε), γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα κρατικών ενισχύσεων υπέρ του επενδυτή υπό την έννοια της παροχής πλεονεκτήματος στον τελευταίο με την ευνοϊκή μεταχείρισή του κατά τη διαδικασία της επιλογής/διαγωνισμού, όπως :

1.1 Τη χορήγηση άδειας καζίνο που δεν προβλεπόταν από την προκήρυξη του διαγωνισμού (στοιχείο νii  αναβλητικών αιρέσεων σύμβασης)

1.2  Την απαλλαγή της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από  οποιονδήποτε φόρο σχετικό με την εκμετάλλευση και ιδιοκτησία του ακινήτου (παρ. 6, αρθρ.42, ν.3943/2011)

1.3 Την υποχρέωση μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του Δημοσίου, οι οποίες βρίσκονται στο ακίνητο και η εκ τούτου προκύπτουσα δαπάνη (βλ. άρθ.7 και 8 του ν.4062/2012)

1.4 Τη σύσταση διοικητικού φορέα με εξουσία την αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων (στοιχείο vi αναβλητικών αιρέσεων σύμβασης)

1.5 Την καταβολή ανταλλάγματος στον ανάδοχο για τις υπηρεσίες του Δημοσίου κ.λπ. που  θα στεγαστούν στο ακίνητο (βλ. και άρθ.8 του ν.4062/2012)

  1. Στη μη εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης του Aarchus για την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1367/2006). Είναι δεδομένο ότι τόσο το ενδιαφερόμενο κοινό (όλοι οι πολίτες της Αθήνας) όσο και οι εκπρόσωποί τους – η Βουλή, δεν γνωρίζουν έως και σήμερα τα ακριβή δεδομένα μιας σύμβασης αγοραπωλησίας που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του περιβάλλοντος της πόλης τους, την ποιότητα της ζωής τους και εκείνη των επόμενων γενεών.

  1. Στη μη εφαρμογή της οδηγίας 2001/42/ΕΚ., επειδή κατά την έκδοση ειδικού νόμου (Ν.4062/2012), που αφορά στη δήθεν «αξιοποίηση» έκτασης 6.240 στρεμμάτων στο Ελληνικό Αττικής και ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων μεγάλης εμβέλειας και παρεμβάσεων σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος της Αθήνας και ομοίως, επειδή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή σύμβασης υλοποίησης συγκεκριμένου σχεδίου – αγοροπωλησία έκτασης 6.240 στρεμμάτων – δεν ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ). Σύμφωνα με τη διαδικασία εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), διεξάγεται διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό (πολίτες της Αθήνας), συνεκτιμούνται τα αποτελέσματά τους κατά τη λήψη αποφάσεων, επίσης επιβάλλεται η συνεχής ενημέρωση του κοινού για σχέδια και προγράμματα που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Δ.  Οι αναβλητικές αιρέσεις της σύμβασης

Η «σύμβαση» που υπέγραψε το ΤΑΙΠΕΔ εξασφαλίζει τον ανάδοχο, χωρίς να προκύπτει άμεσο οικονομικό όφελος για το Δημόσιο παρά μόνο η κατάθεση εγγυητικής επιταγής 30 εκατ. ευρώ. Προβλέπει αναβλητικές αιρέσεις υπέρ του αναδόχου. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στο Δημόσιο από τον ανάδοχο, αφού ικανοποιηθούν όλες οι αναβλητικές αιρέσεις. Αυτά σημαίνουν πολύ απλά ότι ο ανάδοχος «έχει στο χέρι» το Ελληνικό Δημόσιο – εφ’ όσον η Βουλή κυρώσει τη σύμβαση – και εκβιάζει για να τηρηθούν οι όροι/υποχρεώσεις προς όφελός του (αναβλητικές αιρέσεις).

Όπως αναφέρει η Πράξη 197/2014 του Ζ΄ Κλιμακίου «το τελικό σχέδιο της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών ορίζει, μεταξύ άλλων, ως αναβλητικές αιρέσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών :

  1. i) την κύρωση της σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συμπεριλαμβανομένης, με την επιφύλαξη των διατάξεων και όρων του ν.2687/1953 και του δικαίου της ΕΕ, της υπαγωγής της επένδυσης για την αξιοποίηση των ακινήτων στις διατάξεις του ν.2687/1953
  2. ii) την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ (σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ακινήτων) με προεδρικό διάταγμα όπως προβλέπεται στο ν.4062/2012, ουσιωδώς στη μορφή του ενδεικτικού σχεδίου γενικής διάταξης της προσφοράς του επενδυτή

iii) τη θέση σε ισχύ των κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ) ή οποιασδήποτε άλλης πράξης τυχόν προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία περί έγκρισης των πολεοδομικών μελετών και περί ρύθμισης των θεμάτων των ακινήτων που προβλέπονται στο ν.4062/2012

iν) τη διανομή των ακινήτων σύμφωνα με διάγραμμα διανομής που θα συμφωνηθεί μεταξύ του επενδυτή, του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου και σύμφωνα με το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης και τις ως άνω ΚΥΑ ή άλλες πράξεις, βάσει των οποίων η εταιρεία θα αποκτήσει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% επί των ακινήτων, εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας που εφάπτονται σ’ αυτά

ν) τη μεταβίβαση στη Lamda Development S.A των ως άνω εμπράγματων δικαιωμάτων σύμφωνα με το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης και τις ως άνω διοικητικές πράξεις

νi) τη θέση σε ισχύ νομοθετικής πράξης με την οποία θα συστήνεται φορέας επιφορτισμένος με τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση και λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού εντός των ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς, της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους, τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών, και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας) και με την αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων

vii) σε περίπτωση που το σχέδιο γενικής διάταξης του επενδυτή προβλέπει ζώνη ανάπτυξης με επιτρεπόμενη χρήση τουρισμού/αναψυχής που επιτρέπει την εγκατάσταση καζίνο στα ακίνητα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 περ. α του ν.4062/2012, τη θέσπιση από το Ελληνικό Δημόσιο γενικού νομοθετικού πλαισίου για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καζίνο και τη χορήγηση, εντός του εν λόγω πλαισίου, μέσω δημόσιου διαγωνισμού, της αναγκαίας άδειας λειτουργίας, περιλαμβάνοντας όρο που να επιβάλλει στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας την υποχρέωση να εκκινήσει τη λειτουργία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του σχεδίου γενικής διάταξης

viii) την έκδοση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες να απορρίπτουν οριστικά τις περιοριστικά αναφερόμενες στο σχέδιο αιτήσεις ακυρώσεως

  1. ix) τη μη ύπαρξη εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης κατά οποιασδήποτε εκ των διοικητικών πράξεων που αναφέρονται στα στοιχεία iii, iv, ν, vi, με εξαίρεση τα προεδρικά διατάγματα
  2. x) τη μη έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή τη μη επέλευση γεγονότος ανωτέρας βίας, που να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της δομήσιμης επιφάνειας των ακινήτων κατά ποσοστό άνω του 5%, και
  3. xi) με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 1 περ. στ του ν. 4062/2012, την παράδοση στη Lamda Development SA των ακινήτων ελεύθερων από κατοχή τρίτων στο σύνολό τους, δυνάμει πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που θα υπογραφεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας, εκτός συγκεκριμένης έκτασης που περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 1 περ. γ του ν. 4062/2012, η οποία θα εκκενωθεί εντός 10 μηνών από την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών, και της μαρίνας των ακινήτων (άρθρο 2.2 του σχεδίου)» .

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Θυμίζουμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας είχε εκφράσει τη ριζική αντίθεσή του στα προηγούμενα με την ομιλία του στο θέατρο Ελληνικού – Αργυρούπολης «Μίκης Θεοδωράκης» στις 27-2-2014.

«Για μας το Ελληνικό δεν είναι ένα πρότζεκτ αλλά κατάθεση ψυχής, είναι το μοντέλο της αυτοδιαχείρισης, της κινηματικής και συλλογικής δράσης. Είναι η εναλλακτική αντίληψη που έχουμε για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί η μάχη για να μετατραπεί το Ελληνικό σε Μητροπολιτικό Πάρκο, ανοιχτό σε όλους και όλες τους πολίτες του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε, επίσης, ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα απίστευτο σκάνδαλο από μόνο του, ένα εκτροφείο σκανδάλων. «Είναι πρωτοφανές και αδιανόητο, μια κλίκα να αποφασίζει για το μέλλον του δημόσιου πλούτου, δίχως διαφάνεια, δίχως κοινοβουλευτική εποπτεία και έλεγχο, λες και πρόκειται για τα αμπελοχώραφα που κληρονόμησαν από τους παππούδες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά και διευκρίνισε ότι «όλες οι συμβάσεις, όλες οι παραχωρήσεις δημόσιου πλούτου, θα επανελεγχθούν ως προς τη νομιμότητα και ως προς τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος από τη νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, από τις οποίες θα δοθεί στον ΣΥΡΙΖΑ εντολή σχηματισμού κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας».

«Ας το έχουν όλοι αυτό καλά στο μυαλό τους : όπου η νέα Βουλή θα κρίνει ότι το δημόσιο συμφέρον δεν διασφαλίζεται, δε θα διστάσουμε να ακυρώσουμε ή να αναθεωρήσουμε συμβάσεις και ειλημμένες αποφάσεις. Και κάτι ακόμα: Τίποτα και κανένας δε θα ξεχαστεί. Όσοι με πράξεις ή παραλήψεις έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον, θα κριθούν από τη δικαιοσύνη για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους».

Πληροφορίες : Ιατρίδου Μαριλένα 2109817251 mariatrd@otenet.gr,  Μπαδογιάννης Άκης 6932254161 badogiannis@gmail.com,   Πορτάλιου Ελένη 2107512560 portel@central.ntua.gr