Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αποτελέσματα 2020: Σύνολο Εσόδων 7.981.793,46 – Σύνολο Εξόδων 9.224.101,29 – Καθαρό Αποτέλεσμα -1.242.307,83

by on 30 June 2021
Έλλειμμα ύψους 9.065 εκατ. ευρώ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο δεκάμηνο

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τη χρήση του 2020, τα οποία συντάσσονται με βάση το Δημόσιο Λογιστικό, τα συνολικά έσοδα της E.K. ανήλθαν σε 7.982 χιλ ευρώ έναντι 9.939 χιλ ευρώ το 2019 καταγράφοντας μείωση κατά 19,7%. Τα έξοδα στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 9.224 χιλ. ευρώ έναντι 9.637 χιλ. ευρώ το 2019. Συνέπεια των ανωτέρω ήταν το αποτέλεσμα της χρήσης του 2020 να διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 1.242 χιλ. ευρώ έναντι πλεονάσματος ύψους 302 χιλ. ευρώ το 2019

Συνεχίζεται