ΕΝΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ ….

by on 27 February 2013

Το μεγαλύτερο έγκλημα όλων των εποχών βαίνει προς την «αναίμακτη» ολοκλήρωση του, με το λαό να ασχολείται με τα ελικόπτερα, τις πουτάνες και το αλογίσιο κρέας, όταν έχει ήδη καταναλώσει τόνους κρέατος με ορμόνες και αντιβιοτικά για 1.000 χρόνια! 


Το καρτέλ των τραπεζιτών εξαφανίζει σκελετούς εκατομμυρίων, που με δική τους και μόνο  ευθύνη, δημιούργησαν και τώρα καλείται το κορόιδο ο Έλληνας να τα πληρώσει. Κανείς δεν γνωρίζει πόσες είναι οι περιπτώσεις σαν και αυτή και πως με μεγάλη μαεστρία χρέη του καρτέλ από το άμεσο και μακρινό παρελθόν θα σβήσουν μέσα σε μια νύχτα. Όπως λέει ο λαός μας, «Αλλος γ…… και άλλος πληρώνει»…


Kατά τη διάρκεια του 2001 η εξαρτημένη εταιρεία ……..
πλήρωσε για να αγοράσει από τηνΤράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 2 380 000 μετοχές της ……

 προς  €3,786 ανά μετοχή. Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών δεν ολοκληρώθηκε αφού η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν

παραχώρησε την έγκριση σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική να μην παραχωρεί άδεια για απόκτηση πέραν του 10% σε τραπεζικό οργανισμό σε νομικό πρόσωπο του οποίου οι κύριες δραστηριότητες είναι άλλες από τραπεζικές.

 Η οφειλή που προκύπτει από την υποχρέωση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. να επιστρέψει το ποσό που της πληρώθηκε περιλαμβάνεται στα δάνεια και εισπρακτέα πιο πάνω.


Η εταιρεία, μετά από διαβουλεύσεις με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για επιστροφή των

χρημάτων της ύψους €9.065.908, προχώρησε στις 2 Δεκεμβρίου 2003 σε νομική αγωγή εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του ποσού αυτού. Στις 19 Απριλίου 2011 υπογράφη  συμφωνία εκχώρησης του αγώγιμου  δικαιώματος από την Εταιρεία προς την ……… προς αποκλειστικό όφελος της ……….. βάσει έγγραφης συμφωνίας των δύο μερών. Hαγωγή έχει εγερθεί από την ……… κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των νομικών της συμβούλων για σκοπούς ευχερέστερης απόδειξης των αγωγικών ισχυρισμών. Η εκδίκαση της νομικής αγωγής πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2011. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία στις 5 Απριλίου 2012 διέταξε την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης προκειμένου να προσκομισθούν από την ενάγουσα ορισμένα επιπρόσθετα έγγραφα τα οποία κατά τη γνώμη των νομικών της συμβούλων δεν επηρεάζουν την ουσία της υπόθεσης. Η Διεύθυνση κατόπιν νομικών συμβουλών, έδειχνε το ποσό ως πλήρως εισπρακτέο.

 Οι νομικοί σύμβουλοι με πρόσφατη επιστολή τους προς την Εταιρεία παρέθεσαν την γνώμη τους, η οποία συνεχίζει να είναι ότι, η αρχική συμφωνία αγοράς των μετοχών με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. πρέπει να θεωρείται ακυρωθείσα και ως εκ’ τούτου ολόκληρο το ποσό ως επιστρεπτέο.


Η Διεύθυνση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόσφατη γνώμη των νομικών

Συμβούλων προχώρησε σε καινούργια αποτίμηση του εισπρακτέου από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στις 31 Δεκεμβρίου2011, που υποστηρίζει το ποσό που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις, χρησιμοποιώντας δικές της αναθεωρημένες εκτιμήσεις αναφορικά με πιο κάτω:


– Το πιθανό ποσοστό επιτυχίας της αγωγής,

– Το πιθανό επιτόκιο που αναμένεται να επιδικάσει το δικαστήριο,

– Την πιθανή αναμενόμενη ημερομηνία είσπραξης και

– Πραγματικό προεξοφλητικό επιτόκιο 6,5%.


Επίσης η Διεύθυνση του Συγκροτήματος έλαβε υπόψη ότι στα μέσα Απριλίου 2012 και στο πλαίσιο του πλάνου ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών, το Ταμείο


Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρείχε βεβαίωση δέσμευσης για τη συμμετοχή του στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε