ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΣΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ. ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

by on 23 October 2017

H Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ανακοίνωσε χθες  ότι τα τρία υποψήφια μέλη Δ.Σ., που είχε προτείνει ο στρατηγικός επενδυτής, απέσυραν την υποψηφιότητά τους. Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ενημέρωσε σχετικώς την Τράπεζα της Ελλάδος. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή του στρατηγικού επενδυτή στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, τον Ιούνιο του 2017, ο στρατηγικός επενδυτής από κοινού με την Παγκρήτια Τράπεζα υπέβαλαν στην Τράπεζα της Ελλάδος τις προτάσεις τους για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. Ενόψει της διάρκειας των τυπικών διαδικασιών διορισμού, τα τρία προτεινόμενα μέλη απέσυραν την υποψηφιότητά τους

Η Τράπεζα συνεχίζει με την υφιστάμενη διοίκηση