ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ Ο ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ;

by on 10 October 2012

Έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος για επένδυση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε δομημένα ομόλογα στη Μ. Βρετανία διαβιβάστηκε στη Βουλή, το οποίο σημειώνει ότι την περίοδο 2005- 2006 έγιναν από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ τοποθετήσεις σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα στη Μ. Βρετανία χωρίς να έχουν τηρηθεί βασικές διαδικασίες έγκρισης. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η ΤτΕ υποστηρίζει: «Αναφορικά με τις τοποθετήσεις της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα στη Μ. Βρετανία, κατά την περίοδο 2005-2006, η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη σε επιβολή μέτρων εποπτικής φύσης στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, κατόπιν ειδικού επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποίησε και από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν βασικές διαδικασίες έγκρισης, μέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων που απέρρεαν από τις εν λόγω τοποθετήσεις».