ΕΛΣΤΑΤ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2009 ΜΕ 2014. ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΑΥΞΗΣΗ 50% ΣΤΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ, 24% ΣΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΑΙ 81% ΣΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ.

by on 31 August 2016

Στις 15 Ιουνίου 2016 δημοσιοποιήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ,  δειγματοληπτική έρευνα υγείας του ελληνικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε  δείγµα 8.223 νοικοκυριών, το 2014 και τα αποτελέσματά της, συγκρίνονται με τα αντίστοιχα ανάλογης έρευνας, που πραγματοποιήθηκε το 2009.

Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι αποκαλυπτικά για τις συνέπειες των μνημονίων στην υγεία των ελλήνων:

 • Το 2,1% των ελλήνων δήλωσε ότι υπέστη έµφραγµα του µυοκαρδίου, ποσοστό αυξημένο κατά 50,0% σε σχέση µε το ποσοστό που κατεγράφη το 2009 (1,4%). Οι 7 στους 10 πάσχοντες είναι άνδρες (69,7%) και οι 3 γυναίκες (30,3%).

 • Το 2,1% του πληθυσμού δήλωσε ότι υπέστη αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή υφίσταται τις χρόνιες συνέπειες παλαιού εγκεφαλικού. Το ποσοστό παρουσιάζει αύξηση 23,5% σε σχέση µε το 2009 (1,7%).

 • Το 14,1% του πληθυσμού, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, πριν τη διενέργεια της έρευνας, έκανε εισαγωγή σε νοσοκομείο για ηµερήσια νοσηλεία. Σε σχέση µε τα στοιχεία της έρευνας του 2009 καταγράφεται αύξηση κατά 28,2%.

 • Κατάθλιψη δήλωσε το 4,7% του πληθυσµού, ποσοστό αυξηµένο κατά 80,8% σε σχέση µε το ποσοστό του 2009 (2,6%). Οι 3 στους 10 είναι άνδρες (33,0%) και οι 7 γυναίκες (67,0%).

 • «Σκέψεις ότι θα ήταν καλύτερα να µη ζει ή να βλάψει τον εαυτό του» έκανε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδοµάδων πριν τη διενέργεια της έρευνας, το 3,3% των ελλήνων.

Κατά τους τελευταίους 12 µήνες πριν τη διενέργεια της έρευνας, χρειάστηκε να λάβει αναγκαία ιατρονοσηλευτική φροντίδα και καθυστέρησε να τη λάβει ή δεν την έλαβε καθόλου:

 • το 12,9% των ελλήνων λόγω µεγάλης λίστας αναµονής.

 • το 6,0% των ελλήνων λόγω µεγάλης απόστασης ή προβληµάτων στη µεταφορά.

 • το 9,4% των ελλήνων λόγω έλλειψης ειδικοτήτων γιατρών και επαγγελµατιών υγείας.

Κατά τους τελευταίους 12 µήνες πριν τη διενέργεια της έρευνας, χρειάστηκαν και δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα να λάβουν:

 • ιατρική φροντίδα ή θεραπεία, το 13,6% των ελλήνων.

 • οδοντιατρική φροντίδα ή θεραπεία, το 15,2% του των ελλήνων.

 • υπηρεσίες φροντίδας ψυχικής υγείας από ψυχολόγο ή ψυχίατρο, το 4,2% των ελλήνων.

 • το 11,3% των ελλήνων δεν είχε την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσει φάρµακα που είχαν συσταθεί από γιατρό.

Τα συμπεράσματα της έρευνας, αποδεικνύουν περίτρανα, ότι η τρόικα με την βοήθεια των κυβερνήσεων που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν μνημόνια, εκτελούν σχεδιασμένα ένα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» με θύμα τον ελληνικό λαό.

Τα συμπεράσματα της έρευνας θα πρέπει να τα διαβάσουν οπωσδήποτε, οι έλληνες δικαστές οι οποίοι «εν ονόματι του ελληνικού λαού» αποφάσισαν ότι  τα μνημόνια θα πρέπει να εφαρμοστούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Κύριοι δικαστές, να πάτε να πείτε στους 1.000.000 «μελλοθάνατους» έλληνες που δεν έχουν τα χρήματα να αγοράσουν τα φάρμακα τους, πως αυτό γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος…

Μην κλείνετε άλλο τα μάτια. Φτάνει.