ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΣΤΕΓΝΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 2,13% ΚΑΙ… ΠΑΚΕΤΟ 1.800.000 ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ 2,175. Καλοφάγωτο…

by on 12 August 2019

Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 12.08.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της από 25.07.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατέχει, δυνάμει των από 10.12.2007, 9.12.2008 και 25.07.2018 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεών της, ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

ΏραΣύμβολοΌνομαΤιμήΌγκοςΑξία%ΜετοχώνΤρέχουσα ΤιμήΔιαφ.%
16:52:50ΕΛΛΑΚΤΩΡΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ2,1751.800.0003.915.000,0000,842,1250-1,16%