ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ …

by on 28 Ιουνίου 2011
Ελλάδα, Bangladesh, Antigua and Barbuda, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Morocco, Pakistan, Paraguay, Philippines, São Tomé and Príncipe, Sudan, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, Ukraine και μια σειρά από άλλες χώρες είναι υψηλού κίνδυνου ή χώρες με στρατηγικές αδυναμίες, στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Δείτε την επίσημη λίστα της FATF.
Be the first to comment!
 
Leave a reply »