ΕΚΤΟΣ ΤΑΜΠΛΟ 15 ΧΑΡΤΙΑ …

by on 2 Απριλίου 2012
Την αναστολή δεκαπέντε εταιρειών αποφάσισε  το Χρηματιστήριο Αθηνών,  διότι είτε δεν δημοσιοποίησαν εμπρόθεσμα τα οικονομικά τους αποτελέσματα, είτε αυτά κρίθηκε ότι δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. Συγκεκριμένα αναστέλεται η διαπραγμάτευση των


μετοχών των εταιρειών Ιντερτέκ Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, Ιμπέριο – ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε., ΑΛΑΠΙΣ Α.Β.Ε.Ε., ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ALSINCO Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.  από σήμερα 02 Απριλίου 2012 και για μέγιστο διάστημα δέκα ημερών, διότι οι ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις για τη χρήση 2011, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν μέχρι 31.03.2012, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών τους. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α’/178/14.7.2005), αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε., Sprider STORES Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ και ΜΠΑΜΠΗΣ Βωβός ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. από σήμερα 02 Απριλίου 2012, διότι δεν δημοσιοποίησαν εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για τη χρήση 2011, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων, με υποκείμενο τίτλο την εταιρία ΜΠΑΜΠΗΣ Βωβός ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  Ακόμη, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Βιοιατρικής και Ρομποτικής Τεχνολογίας Α.Ε.Ε., από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012. Η αναστολή γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1α των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α., διότι σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας δεν θα αποστείλει εμπρόθεσμα την ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσης 01/01/2011 – 31/12/2011 (μέχρι την 31 Μαρτίου 2012). Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε., Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. Φίντεξπορτ Α.Ε., Ριντένκο. 

Be the first to comment!
 
Leave a reply »