ΕΚΤΟΣ Α.Μ.Κ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ THIRD POINT ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

by on 4 February 2019

Στις 18 Μαρτίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σε ό,τι αφορά τους νέους μεγαλομετόχους της Ελληνικής Τράπεζας. Ήδη, από την περασμένη Δευτέρα, «τρέχει» η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του τραπεζικού ομίλου, συνολικού ύψους €150,03 εκ., μετά την έγκριση του Ενημερωτικού της Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (για άντληση μέχρι €100,03 εκ.) και ιδιωτικής τοποθέτησης (ύψους €50 εκ.) και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των δικαιωμάτων προτίμησης που θα εκδοθούν μέσω της Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και των νέων συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Third Point και Wargaming

Με βάση τις πληροφορίες της «Σ», από τους υφιστάμενους μεγαλομετόχους η Third Point που σήμερα ελέγχει το 26,2% του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κάτι το οποίο θα μειώσει το ποσοστό που ελέγχει στον Όμιλο στο 12,6%. Σε περίπτωση που συμμετείχε, το ποσοστό θα μειωνόταν στο 21,6%. Όσον αφορά τη Wargaming, η οποία ελέγχει σήμερα το 24,8%, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής της με αποτέλεσμα το ποσοστό της να υποχωρήσει στο 20,5%. Σε περίπτωση που δεν θα συμμετάσχει, τότε το ποσοστό της θα μειωθεί στο 11,9%.

Δήμητρα Επενδυτική, ΕΒRD και Senvest

Δεδομένη, με βάση το ενημερωτικό δελτίο, είναι η πρόθεση της Δήμητρας Επενδυτικής, που σήμερα ελέγχει το 10,05%, να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κάτι το οποίο σε πρώτη φάση θα φέρει το ποσοστό της στο 8,3%. Η Δήμητρα, με βάση τη συμφωνία, μπορεί να επενδύσει το λιγότερο €10 εκατ. και το μέγιστο €50 εκατ. σε περίπτωση που υφιστάμενοι μέτοχοι δεν ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησής τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το ποσοστό που θα ελέγχει μπορεί να κυμανθεί μεταξύ του 8,3%-22,1% με τις εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο πως στο τέλος της διαδικασίας θα ελέγχει ποσοστό κοντά στο 15%.

Σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μεγαλομετόχους, δεδομένη θεωρείται η συμμετοχή της EBRD, η οποία από το 5,39% που ελέγχει σήμερα, θα ελέγχει στα μέσα Μαρτίου το 4,4% και της Senvest, η οποία θα δει το ποσοστό της να μειώνεται στο 3,9% από το 4,77% που είναι σήμερα.

Αρχιεπισκοπή, Pimco και EMMA ALPHA

Αντίθετα η Αρχιεπισκοπή, που σήμερα ελέγχει το 3,6%, φαίνεται ότι δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κάτι το οποίο θα μειώσει το ποσοστό της στο 1,7%. Σε περίπτωση που συμμετείχε, τότε το ποσοστό της θα υποχωρούσε στο 3%.

Δεδομένη πάντως είναι η πρόθεση της EMMA ALPHA, μεγαλομετόχου της ΟΠΑΠ στην Ελλάδα, να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην περίπτωση που, είτε δεν εξασκηθούν τα rights είτε υφιστάμενος μέτοχος αποφασίσει να της πωλήσει τα δικαιώματα προτίμησής του. Το μέγιστο ποσοστό πάντως που μπορεί να αποκτήσει το τσέχικων συμφερόντων fund είναι το 9%.

Η έκδοση και παραχώρηση Νέων Συνήθων Μετοχών στη Δήμητρα ή/και στην Emma Alpha (ανάλογα με την περίπτωση), αναφορικά με Δικαιώματα Προτίμησης που δεν θα ασκηθούν από τους Κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, θα λάβει μέρος μετά το πέρας της Περιόδου Άσκησης. Η συμφωνία εγγραφής με την Εmma Alpha υπόκειτο σε τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η οποία παρατάθηκε με βάση τις παρούσες προσδοκίες για την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019. Η συμφωνία εγγραφής που συνήφθη μεταξύ της Τράπεζας και της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ είναι ήδη άνευ όρων και παραμένει σε ισχύ.

Να θυμίσουμε, τέλος, πως η PIMCO υπέγραψε συμφωνία μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης για το ποσό των €50 εκατ., κάτι το οποίο θα την φέρει να ελέγχει πλέον ποσοστό 17,3%.

ΠΙΝΑΚΑΣ | ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ *

ΣΗΜΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

Third Point 26,2%      12,6%

Wargaming 24,8%      20,6% **

Δήμητρα Επ. 10,05% 15% ***

EBRD 5,39%              4,4%

Senvest 4,77%           3,9%

Εκκλησία 3,6%           1,7%

EMMA ALPHA ΧΧΧ μέχρι 9%

Pimco XXX               17,3%

* Με βάση πληροφορίες της «Σημερινής».

** Εάν εξασκήσει τα δικαιώματα Προτίμησης. Εάν δεν συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό της θα μειωθεί στο 11,9%

*** Υπολογίζεται ότι θα ελέγχει ένα ποσοστό μεταξύ 8,3%-22,1%

economytoday.sigmalive.com